Orta Asya İçin Yeşil Gelecek

Green Central Asia Konfansı: Çevrenin korunması, iklim değişiminden özel ölçüde mağdur olan bir bölgeye barış ve istikrar sağlıyor.

İklim değişiminin tehdidi altında: Kazakistan’ın Aktau Dağları.
İklim değişiminin tehdidi altında: Kazakistan’ın Aktau Dağları. picture alliance / Arco Images

Bu yeni girişim neden var?

Green Central Asia girişimi, Merkezi Asya ülkelerini bir masa etrafında topluyor. Bu konuda Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ocak ayı sonunda Berlin’de yapılan kurucu konferansın açılışında şunları söyledi: „Zamanımızın zorlu görevleri; dijitalizasyon, küreselleşme, göç, iklim değişikliği... Hepsinin ortak bir yönü var: sınır tanımazlık. Bu, hiçbir alanda iklim değişikliğinde olduğu kadar belirgin değil. İnsanların temel dayanaklarının tehdit altında olduğu yerlerde, çatışmaların olması önceden belirlenmiş demektir. Eğer iklim değişikliği sınır tanımıyorsa, ona verilecek karşılığın da sınır tanımaması gerekir“.

Green Central Asia konferansına kimler katılıyor?

Girişime üye ülkeler, 2020 Ocak sonunda Berlin’de yapılan kurucu konferansa dışişleri bakanlarıyla katılan Afganistan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Tacikistan ve Özbekistan. Almanya Dışişleri Bakanlığı şimdilik dört yıllığına planlanan Green Central Asia girişimini hayata geçirdi, çünkü iklim değişikliğinin Merkezi Asya’da buzulların erimesi nedeniyl de su tedarikine, tarla ve toprak kalitesine ağır etkileri var. 

Güvenlik partnerleriyle aile fotoğrafı: Green Central Asia Konferansı katılımcıları.
Güvenlik partnerleriyle aile fotoğrafı: Green Central Asia Konferansı
katılımcıları.
Florian Gaertner/photothek.net

Girişimin hedefi ne?

Bu girişim, Haziran 2019’da Avrupa Birliği tarafından kararlaştırılan ve Almanya’nın da tereddütsüz desteklediği Merkezi Asya Stratejisi ile uyumlu. Bölgenin altı ülkesi arasındaki yakınlaşma diplomatik düzeyde destekleniyor. Bunun yanında, hem bölgede, hem de Almanya’da bilim dünyasının ve sivil toplumun farklı aktörleri arasında iletişim ağı oluşturulması da önemli bir hedef.

Şimdiye kadar nelere erişildi?

Berlin konferansının kapanışında bakanlar, iklim ve güvenlik alanlarında iş birliğine yönelik ortak bir  deklarasyon imzaladılar. Buzulların korunması, enerji, biyolojik çeşitlilik, toprak yönetimi konularını ele alan bu deklarasyonun, ulusal ve bölgesel düzeyde hayata geçirilmesi amaçlanıyor. Bu ülkeler, en geç 2020 yılı sonuna kadar ortak bir eylem planı geliştirerek bu planı karara bağlama konusunda fikir birliğine vardılar. Planın, üst düzey diplomatların daha sonraki buluşmalarında ve bir dizi ortak konferansta geliştirilmesi hedefleniyor. 

Bir örnek var mı?

Bu girişim gökten inmedi. Dışişleri Bakanı Maas bir konuşmasında bu konuya ilişkin şunları söyledi: „Böyle bir işbirliğinin dayanağı -„Berlin Süreci“ adı verilen Orta Asya Su Girişimi sayesinde- on yıldır mevcut. Bu sayede su konusu, kritik bir uzlaşmazlık konusu, bir çatışma nedeni olmaktan çıkıp artık sınırlar aşan bir uzlaşma konusu haline geldi“.

© www.deutschland.de

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here: