Zielona przyszłość dla Azji Środkowej

Konferencja „Zielona Azja Środkowa”: ochrona środowiska naturalnego zapewni pokój i stabilność w regionie szczególnie dotkniętym zmianami klimatycznymi

Zagrożone zmianami klimatycznymi: góry Aktau w Kazachstanie.
Zagrożone zmianami klimatycznymi: góry Aktau w Kazachstanie. picture alliance / Arco Images

Dlaczego ta nowa inicjatywa powstała?

„Zielona Azja Środkowa” skupia państwa Azji Środkowej przy jednym stole. Minister spraw zagranicznych Niemiec Heiko Maas powiedział na otwarciu konferencji założycielskiej w Berlinie pod koniec stycznia: „Wyzwania naszych czasów - cyfryzacja, globalizacja, migracja, zmiany klimatyczne - mają jedną wspólną cechę: nie znają granic. Nigdzie nie jest to bardziej widoczne niż w przypadku zmian klimatycznych. Tam, gdzie zagrożone są źródła utrzymania ludzi, konflikty są nieuniknione. Jeżeli zmiany klimatu nie znają granic, to nasza odpowiedź na nie powinna również nie znać granic.”

Kto jest zaangażowany w „Zieloną Azję Środkową”?

Członkami inicjatywy są takie kraje jak Afganistan, Kazachstan, Kirgistan, Turkmenistan, Tadżykistan i Uzbekistan, których ministrowie spraw zagranicznych uczestniczyli w konferencji założycielskiej w Berlinie pod koniec stycznia 2020 roku. Ministerstwo Spraw Zagranicznych uruchomiło, wstępnie na cztery lata, inicjatywę „Zielona Azja Środkowa”, ponieważ zmiany klimatu mają szczególnie poważny wpływ na zaopatrzenie w wodę, jakość gruntów i gleby w Azji Środkowej, częściowo z powodu topnienia lodowców.

Zdjęcie grupowe z partnerami ds. bezpieczeństwa: uczestnicy konferencji „Zielona Azja Środkowa”
Zdjęcie grupowe z partnerami ds. bezpieczeństwa: uczestnicy konferencji
„Zielona Azja Środkowa”
Florian Gaertner/photothek.net

Jaki jest cel inicjatywy?

Inicjatywa ta jest zgodna ze strategią dla Azji Środkowej przyjętą przez Unię Europejską w czerwcu 2019 roku, którą Niemcy bezwarunkowo popierają. Na szczeblu dyplomatycznym popiera się zbliżenie sześciu państw tego regionu. Innym ważnym celem jest stworzenie sieci kontaktów między różnymi podmiotami z sektora nauki i społeczeństwa obywatelskiego w regionie, ale także z Niemiec.

Co udało się dotychczas osiągnąć?

Na zakończenie konferencji w Berlinie ministrowie podpisali wspólną deklarację w sprawie współpracy w dziedzinie klimatu i bezpieczeństwa. Ta deklaracja w sprawie ochrony lodowców, energii, różnorodności biologicznej, zarządzania gruntami i rolnictwa ma być wdrażana na szczeblu krajowym i regionalnym. Postanowili opracować i przyjąć wspólny plan działania najpóźniej do końca 2020 roku. Zostanie on wypracowany podczas kolejnych spotkań wysokiej rangi dyplomatów oraz podczas serii wspólnych konferencji.

Czy jest jakiś wzór do naśladowania?

Inicjatywa nie narodziła się w próżni. Minister spraw zagranicznych Maas powiedział w swoim wystąpieniu: „Podstawy takiej współpracy istnieją już od ponad dziesięciu lat - dzięki Inicjatywie Wodnej Azji Środkowej, tzw. „procesowi berlińskiemu“. W ten sposób kwestia wody została przekształcona z wrażliwej kwestii spornej, z motoru konfliktu, w przedmiot porozumienia transgranicznego.”

© www.deutschland.de

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here: