Ana içeriğe geç

Hemfikir mi, Değil mi?

Federal Meclis’teki farklı kuşaklar neleri tartışıyorlar? Federal Meclis’in en yaşlıları ve en gençleri arasında sayılan birer milletvekiline sorular.

Söyleşi: Maren van Treel, 04.01.2022
Herbert Wollmann ve Merle Spellerberg, 2021’den beri Federal Meclis milletvekilleri.
Herbert Wollmann, Merle Spellerberg: 2021'den beri milletvekilleri © photothek.net / Luise Schmiedichen

Herbert Wollmann (70, SPD) Federal Meclis’teki en yaşlı on milletvekilinden biri.  Merle Spellerberg (25, Birlik 90/Yeşiller) ise en gençlerinden biri.

Sizin kuşağınızın en önemli konuları neler?

Wollmann: Önemli konular; emekliliğin güvence altına alınması, iklim krizi ve sağlık sektörü. İklim krizi kuşaklar üstü bir konu ve önümüzdeki dört ila sekiz yılın en büyük meydan okuması. İnsanlar, bu konulara el atmamızı bekliyorlar.

Spellerberg: Benim kuşağımın önemli konuları, küresel düşündüğümüzde de, iklim krizi ve adalet. Bir yandan sosyal adalet, öte yandan ırkçılık, aşırı sağcılık ve antisemitizmle mücadele söz konusu. Kuşaklar arasındaki adalet konusunun da bir rol oynaması gerekir. Yerkürenin şu anda içinde bulunduğu durum,  daha önceki kuşakların marifeti.

 

 

Bu yasama döneminde bu yolda bir şeyler yapabilmek için ne gibi şanslar görüyorsunuz?

Wollmann: Emeklilik politikasındaki şansların durumunu iyi görüyorum. İklim krizine gelince; aslında federal düzeyde çözümler bulmak hiç de öyle zor değil, ama  kuzeyden güneye elektrik getirmesi planlanan hatlara karşı yerel yönetimler düzeyinde bir direniş var.   

Spellerberg: Bir şeyler yapmak için büyük şanslar görüyorum; örneğin feminist bir dış politika için. Ekonomi ve iklimi birbirinin karşıtı olarak görmemek gerekir. Ve konulara uluslararası düzeyde de el atmak şart.

Diğer kuşağın önem verdiği konuları siz nasıl görüyorsunuz ve bir fikir birliğine nasıl varacaksınız?

Wollmann: Tipik kuşaklar arası anlaşmazlıklar görmüyorum. “Fridays for Future” hareketi iklim krizinin ivediliğinin daha güçlü bir biçimde odak noktasında yer almasını sağladı.  Lakin, genç insanların talep ettiği şeyleri bir demokraside hemen hayata geçirmek mümkün değil.

Spellerberg: Şu anda bizlerin, daha önceki kuşakların uğruna mücadele ettikleri şeylerin üzerine inşa etme şansımız var. İklimin korunmasına yönelik mücadele ilk „Fridays for Future“ hareketiyle başlamadı. Farklı kuşaklar arasından büyük anlaşmazlık hatları geçmiyor.

© www.deutschland.de

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here: