Ana içeriğe geç

Eşit haklar için çalışmak

Almanya dünyanın çeşitli yerlerinde kadın hakları ve eşitlik için çalışmalar yürütüyor.

08.03.2018
Eşit haklar, kalkınma politikasının temel ilkelerinden biri.
Eşit haklar, kalkınma politikasının temel ilkelerinden biri. © dpa

Dünya Kadınlar Günü 2018 yılında önemli bir yıldönümüne de denk geliyor: Bundan 100 yıl önce Almanya’da kadınlar seçme ve seçilme hakkı için mücadele verdiler. Eşit haklara kavuşma sürecinde bir kilometre taşı. Dünya genelinde çok sayıda kadın ve kız çocuğu toplumda eşit katılım hakkından hala çok uzak. Geleneksel rol kalıpları onların eğitimde veya sağlık hizmetlerinden yararlanmada geri plana düşmesine yol açıyor. Pek çoğu cinsel istismar, insan ticareti, ev içi şiddet, zorla evlendirme veya kadın sünneti kurbanı. Federal Alman Hükümeti çok sayıda projeyle kadın haklarını destekliyor ve burada sıra dışı yollardan gidiyor.

Eşit hakların Almanya’nın kalkınma politikasındaki yeri nedir?

“Kadın ve erkek için eşit haklar, eşit sorumluluklar, eşit imkanlar ve eşit güç” Almanya’nın kalkınmada işbirliği politikasının temel ilkelerinden. Eşit hakların gözetilmesi tüm alanlara yansıyan bir ana eksen.

Dieses YouTube-Video kann in einem neuen Tab abgespielt werden

YouTube öffnen

Üçüncü taraf içeriği

İçeriği gömmek için etkinliğiniz hakkında veri toplayabilen YouTube kullanıyoruz. Lütfen ayrıntıları kontrol et ve bu içeriği görmek için hizmeti kabul et.

Rıza formunu aç

Piwik is not available or is blocked. Please check your adblocker settings.

_______

Kadınların hukuki durumlarında iyileşme nasıl sağlanabilir?

Danışmanlık veren ve destek sağlayan başvuru noktaları önemli bir unsur. Örneğin Almanya Bangladeş’te tekstil işçisi kadınları kadın kafeleri üzerinden destekliyor. Buralarda kadınlar, onlara tanınan haklarını nasıl kullanabileceklerini öğreniyorlar. Yerel inisiyatifler önemli partnerler; Nikaragua’da kadın hakları eğitimi faaliyetlerinde olsun veya Kolombiya’da yerlerinden edilmiş kadınların desteklenmesinde olsun. Almanya, Afganistan’da kadınların ve kız çocuklarının adli kurumlara erişimini destekliyor: Köy ihtiyar heyetlerinin, kadın hakları konusunda duyarlılıkları artırılıyor, savcı ve avukatlar aile ve miras hukuku alanlarında tamamlayıcı eğitimler alıyorlar.

Kadına yönelik şiddete karşı etkili olarak ne yapılabilir?

En önemlisi önceden önlem almaktır. Alman Uluslararası İşbirliği Topluluğunun (GIZ) desteklediği ve Bolivya, Ekvador, Paraguay ve Peru’yu kapsayan ülkeler üstü bir proje (Combatir la Violencia contra las Mujeres en Latinoamérica - ComVoMujer) bu konuyu odağa alıyor. Antlar bölgesinde kadınların yüzde 30-50 arası bir kesimi şiddete maruz kalıyor, özellikle de eşleri veya eski eşleri tarafından. Bu program erkekleri ve genç erkekleri çalışmalara başarıyla dahil ediyor. Burada aydınlatıcı eğitime özel önem veriliyor; “MamMut – Katılın Cesaret Verir, Şiddete Karşı Elele” başlıklı öğrenme parkurları uygulanıyor. Bu çalışmalarda şimdiye kadar 17.000 çocuk oyunsu yöntemlerle bilgilendirildi ve 1800 eğitmene eğitim verildi. Bölgede 400’den fazla firma kadına yönelik şiddete karşı kampanyalar ve eğitimler düzenliyor. Özellikle etkili bir çalışmaya örnek Ekvador’un en büyük telekomünikasyon firmasıyla girilen bir işbirliğiydi. Bu çalışmada kullanılan Junt@s cep telefonu uygulamasıyla kadınlar bir tuşa basarak acil yardım merkezini alarma geçirme olanağını elde etti.

Dieses YouTube-Video kann in einem neuen Tab abgespielt werden

YouTube öffnen

Üçüncü taraf içeriği

İçeriği gömmek için etkinliğiniz hakkında veri toplayabilen YouTube kullanıyoruz. Lütfen ayrıntıları kontrol et ve bu içeriği görmek için hizmeti kabul et.

Rıza formunu aç

Piwik is not available or is blocked. Please check your adblocker settings.

Dünyadaki ülkelerin dörtte üçünden fazlasında kadınlar istihdam piyasasında dezavantajlı durumda. Bu nasıl değiştirilebilir?

Pek çok yerde kredi imkanları kadınlara kapalı veya kadınlar miras hukukunda dezavantajlı durumdalar. Küçük işletmelerde, ev işi hizmetlerinde veya sokak satıcılığında çalışan ve güvenceden yoksun koşullarda yaşayan kadınlar genelde erkeklerden daha fazla. Ortalamada kadınlar erkeklere kıyasla yüzde 17 daha az kazanıyor, ama işin daha büyük kısmını yapıyorlar. Toplumsal bakımdan da bir öngörüsüzlük var burada, zira kadınlar gelirlerinin yüzde 90’ının eğitime, sağlığa ve ailelerinin ihtiyaçlarına ayırıyorlar. Erkeklerdeyse bu oran yüzde 30.

Almanya’nın 2015 G7 dönem başkanlığı sırasında Kadının Ekonomik Gücünü Artırma İnisiyatifi başlatılmıştı. Almanya’da 2017 G20 zirvesinde de eşit haklar konusu odağa alındı: Dünyanın ekonomileriyle önde gelen sanayileşmiş ve yükselişteki 20 ülkesi kadın ve erkek arasındaki ücret makasını azaltmak ve iş ortamındaki ayrımcılığı önlemek konusunda yükümlülüğe imza attı. Alınan bir diğer kararsa İş Kadınlarına Mali Destek İnisiyatifini sürdürmek oldu.

Almanya, BM’in Women und UN Global Compact programını tarafından eşit haklar için geliştirilen Women‘s Empowerment Principles’i destekliyor. Bu belge kadınların firmalarda güçlendirilmesine yönelik yedi ilkeyi kapsıyor.

Dieses YouTube-Video kann in einem neuen Tab abgespielt werden

YouTube öffnen

Üçüncü taraf içeriği

İçeriği gömmek için etkinliğiniz hakkında veri toplayabilen YouTube kullanıyoruz. Lütfen ayrıntıları kontrol et ve bu içeriği görmek için hizmeti kabul et.

Rıza formunu aç

Piwik is not available or is blocked. Please check your adblocker settings.

Erkelerin bu çalışmalardaki rolü ne?

Federal Hükümetin konsepti kilit konumdaki erkekleri de (babalar, dini kanaat önderleri veya işadamları) değişim sürecine aktif olarak katmayı kapsıyor. Bu kişiler, özellikli konumlarının sağladığı avantajla başkalarının görüşlerini de etkileyebiliyorlar. Buna bir örnek, Almanya’nın desteklediği bir çalışma olarak Moritanya’da İslam din adamlarıyla yürütülen diyalog: Çalışmanın bir ürünü olarak kadın sünnetine karşı fetva çıkarılması sağlandı. Çok büyük bir adım.

Eğitim odaklı pek çok proje rol dağılımlarını sorgulamayı amaçlıyor. Bu nasıl sağlanabilir?

Federal Hükümet, Nepal’de eski savaşçıların topluma yeniden kazandırılması çalışmalarını destekliyor. Bu kişiler geleneksel rol kalıplarına uymayan mesleklerde eğitim alıyorlar. Örneğin erkekler terzilik öğreniyor, kadınlar elektrik teknisyeni olarak çalışıyorlar. Toplamda 14.000 kişiye eğitim verildi. Katılan kadınların yüzde 72’si ekonomik durumlarında iyileşme sağladı.

© www.deutschland.de