G20'ye İlişkin Şaşırtan Sayılar ve Olgular

Nüfus, ekonomi, dijitalizasyon, çevre… G20 ülkeleri öylesine birbirinden farklı.

dpa - G20

Nüfus

G20 ülkeleri dünya nüfusunun yüzde 64'ünü temsil ediyor. Çok büyük bir farklılık, ülkelerdeki yaş ortalamasında kendini gösteriyor. Japonya'da 2015'te 20 – 64 yaşlarındaki her 100 kişiye, 65 yaşın üstündeki 47 kişi düşüyordu. Bu, en yüksek değer. Aynı yaş bölümü ile ilgili sayı; Almanya'da 35, Afrika'da 8 kişiydi. Kıtalar arasındaki karşılaştırmada bu değer, açık arayla en düşük değer. Birleşmiş Milletler'in tahminlere göre Afrika'nın nüfusu 2050 yılına kadar iki katın üzerine çıkacak; şu anda yaklaşık 1,2 milyar olan nüfus, 2050'de 2,5 milyar kişiye yükselecek.

Ekonomi

G20 ülkeleri, küresel gayri safi milli hasıla çıktısının % 80'ini gerçekleştiriyor. Buradaki en büyük paya %31'le, BRICS ülkeleri olarak adlandırılan Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika; bunların ardından gelen Avrupa Birliği (17 %), Amerika Birleşik Devletleri (16 %) ve yine %16 ile diğer G20 ülkeleri sahip. G20 üyeleri bunun da ötesinde dünya ticaretinin dörtte üçünü gerçekleştiriyor. 2015'te dünya düzeyinde ihraç edilen mal ve hizmetin % 77,5'i G20 ülkelerinden kaynaklanmaktaydı. Aynı yıl içinde ithal edilen tüm mal ve hizmetlerin % 76,5'i   G20 ülkelerine gitti. 2015'in en büyük ticaret ulusları Çin ve Amerika Birleşik Devletleri oldu. Almanya ise hem ithalatta hem de ihracatta üçüncü sırada yer aldı.

Dijitalizasyon

Uluslararası Telekomünikasyon Birliği'nin tahminlerine göre 2015 yılında dünya nüfusunun yarısına yakın bir kesimi (%47) internet kullanıyordu. Bu oran Avrupa'da yaklaşık %80, Afrika kıtasında ise %25 idi. 2015'te internet kullanımında G20 ülkeleri arasında da büyük farklılıklar vardı: Hindistan ve Endonezya'da %30'un altındayken; Kore Cumhuriyeti, Japonya ve Birleşik Krallık'ta %90'a kadar varıyordu. Cep telefonu mukavelelerinde 2015'te Suudi Arabistan her 100 kişiye düşen 177 mukaveleyle başı çekiyordu.  Almanya'da ise 100 kişiye 117 cep telefonu mukavelesi düşmekteydi.  G20 ülkeleri arasındaki sıralamanın sonuncusu, 100 kişiye düşen 79 mukaveleyle Hindistan oldu.  

Çevre

Çin 2015 yılında dünya düzeyindeki tüm CO2 emisyonunun neredeyse %30'una neden olarak açık arayla en büyük emisyon ülkesi oldu. Amerika Birleşik Devletleri (%14), Avrupa Birliği (%10), Hindistan (%7) ve  Rusya Federasyonu da (%5) küresel emisyonda büyük sahibi olan ülkelerdi. Birlikte alındığında, G20 ülkeleri 2015 yılında küresel karbon dioksit emisyonunun  %81'ini aşan bir orandan sorumluydu.  Yenilenebilir enerjilerin kullanımı da G20 ülkelerinde çok farklılıklar gösteriyor. Yenilenebilir enerjilerin 2014'te asgari oranda kullanıldığı ya da hiç kullanılmadığı ülkeler Suudi Arabistan, Kore Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu oldu. Buna karşı birincil enerji kullanımındaki pay Brezilya (%39), Endonezya (%34) ve Hindistan'da (%25) diğer ülkelere kıyasla büyüktü. Almanya ise birincil enerji kullanımında %12'ye ulaştı.

© www.deutschland.de