Przejdź do głównej zawartości

Jeden kraj - wiele różnic

Między Wschodem a Zachodem jest wiele różnic - ale także między Południem a Północą. Zaskakujące spostrzeżenia: Niemcy, 30 lat od upadku muru berlińskiego.

Arnd Festerling, 04.11.2019
Atrakcyjny kontrast: rolnictwo na tle panoramy Frankfurtu
Atrakcyjny kontrast: rolnictwo na tle panoramy Frankfurtu © meinzahn/123rf.com

Mówiąc o różnicach w Niemczech, wiele osób od czasu zjednoczenia posługuje się porównaniami na linii Wschód - Zachód. Ale to tylko połowa prawdy. W wielu kwestiach istnieją rozbieżności między Północą a Południem, w innych między Południem a Zachodem lub Północą a Wschodem. Te porównania są zaskoczeniem - przekonaj się sam:

Germany: population density

Gęstość zaludnienia

Ośrodki osadnicze często odpowiadają ośrodkom gospodarczym, ponieważ ludzie przenoszą się tam, gdzie mogą znaleźć pracę. Tradycyjnie stosunkowo niewiele osób żyje na położonych na północnym wschodzie obszarach rolniczych. Stąd, aż na samo południe, rozciąga się wzdłuż leśnych krajobrazów rozległy pas słabo zaludnionych terenów.

 

Germany: average age

średni wiek

Wysoka średnia wieku może mieć różne przyczyny. W nowych krajach związkowych główną przyczyną jest to, że po upadku gospodarki NRD wielu młodych ludzi wyruszyło na zachód w poszukiwaniu wykształcenia zawodowego i pracy.

Germany: employment rate

Stopa zatrudnienia

Stopa zatrudnienia wyraża udział ludności w zatrudnieniu. Ten udział jest najwyższy na Południu i Wschodzie. Im dalej na Północ i Zachód, tym niższy poziom zatrudnienia. Stopa zatrudnienia nie rozróżnia pracy w pełnym i niepełnym wymiarze godzin.

 

Germany: Income per cita

Dochód na jednego mieszkańca

Dochód na jednego mieszkańca jest najwyższy tam, gdzie wiele osób ma pracę i jest ona dobrze opłacana. Centra te znajdują się głównie na południu. Wyjątek stanowi Hamburg.

 

Germany: Toddlers in day care facilities

Opieka nad dziećmi

Opieka nad dziećmi była głównym zadaniem państwa w byłej NRD ze względu na wysoki odsetek pracujących kobiet. Nawet dzisiaj sytuacja w zakresie opieki nad małymi dziećmi w nowych krajach związkowych jest znacznie lepsza niż w pozostałej części kraju.

 

Germany: school graduates with Abitur

Absolwenci szkół z uprawnieniami do wstępu na studia wyższe

Liczba absolwentów szkół z uprawnieniami do podjęcia studiów wyższych jest tylko jednym z wielu kryteriów służących do pomiaru jakości kształcenia szkolnego. Szkoły z największą liczbą maturzystów są rozmieszczone w całym kraju.

 

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here: