Zbierać dane na rzecz lepszego świata

Paula Schwarz chce zrewolucjonizować system gospodarki światowej. Tu wyjaśnia, jak to osiągnąć.

Paula Schwarz
Paula Schwarz www.valerieschmidt.de

Paula Schwarz przemawiała już na Światowym Forum Ekonomicznym, zasiadała w radzie gospodarczej Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej (CDU) i projektowała mobilne kliniki dla obszarów objętych kryzysem. Obecnie 28-latka chce doprowadzić – poprzez „Forum World Datanomic” – do nakierowanych na dobro ogółu przemian w gospodarce.

Pani Schwarz, co to jest Forum World Datanomic?
Zastanawiamy się, jak można rozwiązać problemy społeczne, wykorzystując dane. Celem jest dzielenie się z innymi krajami wiedzą odnośnie określonych systemów - na przykład, w jaki sposób można by niemiecki system podatkowy lub system oświaty analogicznie stosować w innych krajach. W ramach konkursu Datathon zbieramy fakty dotyczące określonych tematów. Następnie analizujemy wyniki i zastanawiamy się: co chcielibyśmy ulepszyć i w jaki sposób to osiągnąć?

Co oznacza pojęcie „Datanomic“?
Datanomic to ekonomia następnej generacji. Wykorzystujemy dane, aby wspierać współpracę i rozwiązywać problemy mając na względzie dobro ogółu.

Co chce Pani osiągnąć za pomocą Forum World Datanomic?
Chciałabym wspierać sprawiedliwość. Wyłącznie na podstawie danych i faktów możemy analizować, krytykować, porównywać oraz długoterminowo ulepszać istniejące już systemy.

Kim są Pani zleceniodawcy?
UE i Estonia zwróciły się właśnie do nas w sprawie zorganizowania konkursu Datathon. W Grecji powstaje strefa Datanomic jako punkt kontaktowy Forum. Długoterminowo bardzo ważne są dla mnie projekty w Afryce. Razem z Niemieckim Towarzystwem Współpracy Międzynarodowej (GIZ) pracujemy nad zwalczaniem korupcji w Rwandzie.

© www.deutschland.de