Przejdź do głównej zawartości

Zbierać dane na rzecz lepszego świata

Paula Schwarz chce zrewolucjonizować system gospodarki światowej. Tu wyjaśnia, jak to osiągnąć.

Kim Berg, 19.10.2018
Paula Schwarz
Paula Schwarz © www.valerieschmidt.de

Paula Schwarz przemawiała już na Światowym Forum Ekonomicznym, zasiadała w radzie gospodarczej Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej (CDU) i projektowała mobilne kliniki dla obszarów objętych kryzysem. Obecnie 28-latka chce doprowadzić – poprzez „Forum World Datanomic” – do nakierowanych na dobro ogółu przemian w gospodarce.

Pani Schwarz, co to jest Forum World Datanomic?
Zastanawiamy się, jak można rozwiązać problemy społeczne, wykorzystując dane. Celem jest dzielenie się z innymi krajami wiedzą odnośnie określonych systemów - na przykład, w jaki sposób można by niemiecki system podatkowy lub system oświaty analogicznie stosować w innych krajach. W ramach konkursu Datathon zbieramy fakty dotyczące określonych tematów. Następnie analizujemy wyniki i zastanawiamy się: co chcielibyśmy ulepszyć i w jaki sposób to osiągnąć?

Co oznacza pojęcie „Datanomic“?
Datanomic to ekonomia następnej generacji. Wykorzystujemy dane, aby wspierać współpracę i rozwiązywać problemy mając na względzie dobro ogółu.

Co chce Pani osiągnąć za pomocą Forum World Datanomic?
Chciałabym wspierać sprawiedliwość. Wyłącznie na podstawie danych i faktów możemy analizować, krytykować, porównywać oraz długoterminowo ulepszać istniejące już systemy.

Kim są Pani zleceniodawcy?
UE i Estonia zwróciły się właśnie do nas w sprawie zorganizowania konkursu Datathon. W Grecji powstaje strefa Datanomic jako punkt kontaktowy Forum. Długoterminowo bardzo ważne są dla mnie projekty w Afryce. Razem z Niemieckim Towarzystwem Współpracy Międzynarodowej (GIZ) pracujemy nad zwalczaniem korupcji w Rwandzie.

© www.deutschland.de