Przejdź do głównej zawartości

Możliwości na niemieckim rynku pracy

Wykwalifikowany personel z zagranicy odgrywa ważną rolę w niemieckim systemie opieki zdrowotnej. Rozmawiamy z Björnem Gruberem z GIZ 

Klaus LüberKlaus Lüber , 17.05.2023
W Niemczech istnieje duże zapotrzebowanie na personel medyczny z zagranicy.
W Niemczech istnieje duże zapotrzebowanie na personel medyczny z zagranicy. © GIZ

Panie Gruber, w Niemczech wciąż brakuje pracowników opieki zdrowotnej, przede wszystkim w zakresie pielęgniarstwa i opieki medycznej nad osobami starszymi. Czy pracownicy z zagranicy mogą wypełnić tę lukę?
Pracownicy przyjeżdżający do Niemiec z innych krajów pomagają nam uzupełnić niedobór personelu o takich kwalifikacjach. W ramach programu Triple Win staramy się rozwiązywać ten problem – w sposób zrównoważony i uczciwy. Triple Win to program współpracy Federalnej Agencji Pracy (BA) oraz Niemieckiego Towarzystwa Współpracy Międzynarodowej (GIZ). Na zlecenie niemieckich szpitali i zakładów opieki, pozyskujemy wykwalifikowany personel pielęgniarsko-opiekuńczy z zagranicy. 

Björn Gruber, Niemieckie Towarzystwo Współpracy Międzynarodowej (GIZ)
Björn Gruber, Niemieckie Towarzystwo Współpracy Międzynarodowej (GIZ) © privat

Z jakimi krajami Państwo współpracują?
Triple Win pozyskuje wykwalifikowany personel opieki medycznej z Bośni i Hercegowiny, Tunezji, Indonezji i Filipin, Jordanii oraz indyjskiego stanu Kerala. Od 2019 roku GIZ pośredniczy również w zatrudnianiu stażystów z Wietnamu.

Czy zatrudnianie pracowników z zagranicy nie powoduje niedoboru personelu pielęgniarsko-opiekuńczego w tych krajach?
Nie „podkradamy” pracowników, którzy są potrzebni na miejscu we własnym kraju. Wybierając kraje partnerskie, kierujemy się Kodeksem Postępowania Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). BA oraz GIZ rekrutują personel pielęgniarsko-opiekuńczy tylko wtedy, gdy partnerzy w danych krajach wyrażą na to zgodę, biorąc pod uwagę sytuację na miejscowym rynku pracy.

Program nazywa się Triple Win, ponieważ jego celem jest generowanie „potrójnych korzyści“ dla wszystkich uczestników. Co to dokładnie oznacza?
Nazwa Triple Win wyraża potrójnie pozytywny efekt: Po pierwsze dla pracowników opieki medycznej, którzy mogą na uczciwych warunkach pracować i mieszkać w Niemczech. Po drugie dla niemieckich pracodawców, którzy mogą uzupełniać wakaty wykwalifikowanym personelem. Po trzecie także dla państw, z którymi współpracujemy. Ponieważ spada bezrobocie. Takie partnerstwo toruje drogę do migracji na bezpiecznych i uczciwych warunkach.

Jak pielęgniarki i pielęgniarze z zagranicy mogą zgłosić swoją kandydaturę w Triple Win?
Chętni zgłaszają się do programu Triple Win bezpośrednio poprzez właściwe urzędy zatrudnienia w swoich krajach. Jeżeli zostaną wybrani przez BA i krajowy urząd zatrudnienia, GIZ zajmuje się ich przygotowaniem merytorycznym i językowym. 

___________________________

Björn Gruber jest kierownikiem projektu Triple Win – projektu współpracy Niemieckiego Towarzystwa Współpracy Międzynarodowej (GIZ) oraz Federalnej Agencji Pracy. 

© www.deutschland.de