Przejdź do głównej zawartości

„Chcemy wzmocnić żywą demokrację”

Dlaczego design jest ważny dla naszej demokracji – opowiada Matthias Wagner K, kierownik projektu „Design for Democracy”. 

Jessica Krauß , 16.11.2023
World Design Capital 2026
World Design Capital 2026 © mojolo/AdobeStock

World Design Organization (WDO) wyróżnia co dwa lata miasta, które poprzez efektywne wykorzystanie designu promuje rozwój ekonomiczny, społeczny, kulturalny i ekologiczny. W 2026 r. wyróżnienie to trafi do regionu Frankfurtu Ren/Men. Zespół projektowy profesora Matthiasa Wagnera K pokonał w finale konkurentów z Rijadu (Arabia Saudyjska). Wagner K jest dyrektorem Muzeum Angewandte Kunst we Frankfurcie nad Menem.

Profesor Matthias Wagner K, kierownik projektu
Profesor Matthias Wagner K, kierownik projektu © Stefanie Kösling+

Panie Matthiasie, region metropolii Frankfurt Ren/Men z ideą projektu „Design for Democracy. Atmospheres for a Better Life.” został wybrany do World Design Capital 2026. Na czym polega związek designu i demokracji?
Cieszymy się i jesteśmy dumni z tego, że jako pierwszy niemiecki region otrzymaliśmy tytuł przyznawany przez WDO. Jeśli spojrzymy na historię regionu, często dochodziło tu do znacznych zmian społecznych z powodu projektowania i nauk stosowanych. Johannes Gutenberg 500 lat temu zrewolucjonizował sztukę druku książek za pomocą ruchomych, metalowych czcionek, a Ernst May w ramach „Das Neue Frankfurt” zrewolucjonizował w latach 20. ubiegłego wieku społeczne budownictwo mieszkaniowe. To tylko dwa przykłady. Musimy rozumieć design nie tylko jako projektowanie tego, co można pojąć bezpośrednio, ale także jako projektowanie struktur i procesów społecznych.

Jaki globalny sygnał powinien wynikać z projektu?
Temat „Design for Democracy. Atmospheres for a Better Life.” powinien być aktualny na całym świecie. W 2026 r. chcemy zaprosić ludzi z całego świata, aby przyjechali do nas i włączyli się do dyskusji o przyszłości na podstawie powstałych tu praktycznych przykładów w licznych obszarach działania, takich jak budownictwo, mobilność, przestrzeń publiczna, konsumpcja i kultura. Dlatego też motto brzmi: z regionu do regionu. Chcemy wzmocnić żywą demokrację i pokazać, kto może w tym uczestniczyć. Przyjmujemy wyzwania naszego czasu i traktujemy design jako narzędzie, które może wspierać pokojowe współżycie społeczne.

Co oznacza tytuł „World Design Capital 2026” dla Frankfurtu i regionu, ale także dla całych Niemiec?
Ten międzynarodowy tytuł, który jest rozpoznawany na całym świecie, skupia dużą uwagę. Mamy nadzieję, że w ten sposób będziemy mogli przyspieszyć realizację najrozmaitszych projektów, a dzięki zaangażowaniu wielu osób powstanie w regionie nowe poczucie więzi „MY”. Mamy nadzieję, że nasza wizja będzie kontynuowana także po 2026 r. Motto „Atmospheres for a Better Life” jest właściwie obietnicą dla przyszłości, czyli przesłaniem, że jeszcze nie osiągnęliśmy lepszego życia. Wymaga to stawienia czoła licznym wyzwaniom, spowodowanym chociażby przez zmiany klimatu lub zagrożenie naszej wolnościowej demokracji. Możliwość pokazania tu na miejscu na konkretnych przykładach praktycznych, jak dobre projektowanie może pomóc zrobić coś wspólnie, byłaby wspaniałym osiągnięciem Word Design Capital Frankfurt Ren/Men 2026.