Przejdź do głównej zawartości

Cztery nowe obiekty dziedzictwa kulturowego z Niemiec

Najstarszy zachowany globus oraz wielowiekowe dokumenty i rękopisy są teraz częścią światowego dziedzictwa dokumentacyjnego UNESCO.

19.05.2023
Globus Behaima w Germańskim Muzeum Narodowym
Globus Behaima w Germańskim Muzeum Narodowym © picture alliance/dpa

UNESCO umieściło na swojej liście światowego dziedzictwa dokumentacyjnego cztery nowe obiekty dziedzictwa kulturowego z Niemiec, w tym najstarszy zachowany globus na świecie i wielowiekowe rękopisy ze szkoły dworskiej Karola Wielkiego. Niemcy reprezentuje już na liście 28 pozycji, obejmujących łącznie 496 ważnych świadectw historii. Za światowe dziedzictwo została już wcześniej uznana między innymi Biblia Gutenberga, literacka spuścizna Goethego oraz IX Symfonia Beethovena. Teraz do tego grona dołączył zgłoszony przy udziale Niemców film dokumentalny „Shoah“ francuskiego reżysera Claude’a Lanzmanna. Przedstawiamy nowe obiekty na liście światowego dziedzictwa dokumentacyjnego UNESCO:

Globus Behaima

Mający około 530 lat Globus Behaima ze zbiorów Germańskiego Muzeum Narodowego w Norymberdze jest najstarszym zachowanym globusem na świecie. Jak przekazała niemiecka komisja UNESCO, ten wyjątkowy globus pokryty setkami piktogramów i nazw miejscowości, krótkimi opisami, wizerunkami władców, herbami, postaciami mitycznych istot oraz egzotycznych zwierząt, stanowi swego rodzaju kompendium wiedzy geograficznej i historycznej okresu schyłku średniowiecza.

Ewangeliarz Ady

Ewangeliarz Ady znajduje się w Trewirze
Ewangeliarz Ady znajduje się w Trewirze © picture alliance/dpa

Te liczące 1200 lat rękopisy ze szkoły dworskiej Karola Wielkiego, zaliczane do najważniejszych iluminowanych rękopisów z okresu wczesnego średniowiecza, powstały około 800 roku. Ewangeliarz Ady zawierający 172 pergaminowe strony oraz cenną okładkę zdobioną złotem i kamieniami szlachetnymi znajduje się w Bibliotece Naukowej Miasta Trewir.

Codex Manesse

Codex Manesse, znany jako Wielki Rękopis Pieśni z Heidelbergu, jest największym i najsłynniejszym zbiorem średnio-wysoko-niemieckich pieśni i poezji recytowanej.

Dokumenty związane z historią Hanzy

Pod przewodnictwem archiwum Miasta Hanzeatyckiego Lubeka na północy Niemiec wybrano 21 dokumentów, których celem jest zachowanie historii Związku Hanzeatyckiego w światowym dziedzictwie dokumentalnym. Pokazują one rozwój Europy Północnej przed ponad 600 laty, na który znaczący wpływ miały miasta członkowskie Hanzy.

Film dokumentalny „Shoah“

Reżyser Claude Lanzmann w maju 2017 r.
Reżyser Claude Lanzmann w maju 2017 r. © picture alliance/dpa

O nominację dla francuskiego filmu zabiegało Muzeum Żydowskie w Berlinie. Znajdujące się w jego zbiorach archiwum dźwiękowe dotyczące Holocaustu zawiera nagrania, które reżyser Claude Lanzmann zarejestrował podczas gromadzenia materiałów do swojego filmu z 1986 roku jeszcze przed rozpoczęciem zdjęć. Lanzmann prowadził rozmowy z osobami ocalałymi z gett i obozów koncentracyjnych, świadkami oporu, historykami, duchownymi, intelektualistami i sprawcami.