Przejdź do głównej zawartości

Kobiety wybierają inaczej

Od 100 lat kobiety w Niemczech posiadają prawa wyborcze. Dlaczego mimo to brały czasami rzadziej udział w wyborach niż mężczyźni i jakie partie faworyzowały.

Friederike Bauer, 15.10.2018
Prawo wyborcze kobiet: w 2018 oczywiste, w 1918 rewolucyjne.
Prawo wyborcze kobiet: w 2018 oczywiste, w 1918 rewolucyjne. © picture-alliance/dpa

Czy kobiety głosują inaczej niż mężczyźni?

Podczas wyborów do Bundestagu 2017 widoczne były wyraźne różnice między mężczyznami i kobietami: Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna (CDU) uzyskała wśród kobiet pod względem udziału procentowego wynik o 6,3 punktu wyższy niż wśród mężczyzn. „Tym samym od lat 50-tych prawie nieustannie jest partią faworyzowaną przez kobiety”, mówi Federalny Kierownik Wyborów Georg Thiel.

Czy istnieją jeszcze inne różnice?

Również partia Zielonych, osiągając wśród kobiet 10,2 procent, odnotowała tutaj wyraźnie wyższy udział głosów niż wśród mężczyzn, którzy oddali na nią 7,6 procent głosów. W przypadku Socjaldemokratycznej Partii Niemiec (SPD) nie stwierdzono większych różnic między płcią żeńską a męską. Zasadniczo kobiety faworyzują raczej partie centrowe politycznego spektrum.

Czy mężczyźni dominują zatem polityczny margines?

Dotyczy to w każdym razie Alternatywy dla Niemiec (AfD). Podczas wyborów do Bundestagu 2017 prawicowo-populistyczna partia uzyskała wśród mężczyzn 16,3 procent głosów, a wśród kobiet 9,2 procent. Również podczas wyborów do Bundestagu w 2013 wśród wyborców AfD znalazło się więcej mężczyzn. Lewica także regularnie cieszy się większą popularnością wśród mężczyzn, chociaż różnica jest tutaj mniejsza niż w przypadku AfD.

Czy istnieją przyczyny tych różnych wyborczych zachowań?

Fakt, że CDU cieszy się wśród kobiet tak dużą popularnością, naukowcy wyjaśniają osobą samej kanclerz federalnej Angeli Merkel. W odniesieniu do Republiki Federalnej lat 50-tych i 60-tych przyczyny tych różnic upatruje się w tradycyjnym obrazie rodziny i w bliskich relacjach CDU z kościołem chrześcijańskim – jedno i drugie odgrywało wówczas dla kobiet ważną rolę. Dlatego badacze wyborów nazywają okres przed 1970 „tradycyjnym zróżnicowaniem ze względu na płeć”.

Dlaczego kobiety wybierają bardziej umiarkowanie?

Na ten temat istnieją różne teorie: Ponieważ interesują się bardziej tematami społecznymi, twierdzi jedna z nich. Ponieważ wolą kompromisy, a nie lubią agresywnej retoryki, brzmi inna.

W jakim stopniu kobiety korzystają z uzyskanych 100 lat temu praw wyborczych?

Po raz pierwszy kobiety mogły brać udział w wyborach do Niemieckiego Zgromadzenia Narodowego w styczniu 1919 i intensywnie z prawa wyborczego skorzystały – ich udział wynosił ponad 82 procent, prawie tyle samo jak w przypadku mężczyzn. Dziś także udział w wyborach pod względem płci prawie się między sobą nie różni, choć osiągając około 76 procent jest on ogólnie niższy niż kiedyś. W ciągu kilkudziesięciu lat między tymi okresami kobiety uczestniczyły jednak w wyborach wyraźnie rzadziej niż mężczyźni. Na przykład podczas wyborów do Bundestagu 1965 różnica w udziale pod względem płci wynosiła prawie trzy punkty procentowe.

© www.deutschland.de