Przejdź do głównej zawartości

Niemcy – niezawodny partner

Niemcy wspierają Ukrainę poprzez szereg działań rządowych i pozarządowych. Tutaj dowiesz się, jak wszechstronna jest ta współpraca.

02.02.2022
Frank-Walter Steinmeier i Wolodymyr Selenskyj w Kijowie
Frank-Walter Steinmeier i Wolodymyr Selenskyj w Kijowie © dpa

Od czasu Rewolucji Godności w 2014 roku Ukraina rozpoczęła bezprecedensowy kurs reform z myślą o Europie. Niemiecko-ukraińska współpraca koncentruje się na dobrym rządzeniu (demokracja, społeczeństwo obywatelskie, administracja publiczna, decentralizacja), jak również na efektywności energetycznej i zrównoważonym rozwoju gospodarczym. Zaowocowało to intensywnością współpracy, jaką Niemcy utrzymują tylko z kilkoma krajami i która jest stale poszerzana poprzez bezpośrednie kanały dialogu i ożywioną działalność wizytacyjną na wszystkich szczeblach.

Minister spraw zagranicznych Annalena Baerbock uczciła pamięć poległych w Rewolucji Godności na Majdanie.
Minister spraw zagranicznych Annalena Baerbock uczciła pamięć poległych w Rewolucji Godności na Majdanie. © dpa

W sumie od 2014 roku Niemcy wsparły Ukrainę kwotą ponad 1,8 mld euro. W ramach projektu „Współpraca ze społeczeństwem obywatelskim w krajach Partnerstwa Wschodniego i Rosji“ Ukraina zajmuje centralne miejsce. 27 mln euro zainwestowano w projekty bilateralne, a 14 mln euro w projekty regionalne. Jako projekty pionierskie wymienia się utworzenie niezależnej publicznej stacji nadawczej oraz niemiecko-ukraińską wymianę młodzieży.

Niemcy i Ukrainę łączy bliska przyjaźń.
Anka Feldhusen, ambasadorka Niemiec na Ukrainie

W ramach dwustronnej współpracy rozwojowej od 2014 roku na projekty na Ukrainie przeznaczono około 757,5 mln euro. Za projekty te odpowiedzialne są głównie Niemieckie Towarzystwo Współpracy Międzynarodowej (GIZ), Federalny Urząd Fizyczno-Techniczny (PTB) oraz Bank Odbudowy (KfW). Sam GIZ zatrudnia w swoich projektach 376 ukraińskich pracownic i pracowników.

Prezydent Ukrainy Wołodymir Selenskyj wita minister spraw zagranicznych Annalenę Baerbock.
Prezydent Ukrainy Wołodymir Selenskyj wita minister spraw zagranicznych Annalenę Baerbock. © dpa

Niemieckie wsparcie trafia także bezpośrednio do wielu ukraińskich gmin, które przyjęły wewnętrznych wysiedleńców. Przede wszystkim powstają mieszkania, rozbudowywana jest infrastruktura społeczna, zabezpieczane i ulepszane są dostawy wody oraz wzmacniana jest ochrona przed katastrofami.

Niemcy są jednym z największych bilateralnych dawców pomocy humanitarnej (ok. 150 mln euro od 2014 roku) dla Ukrainy z przeznaczeniem m.in. na rozminowywanie i usuwanie wybuchowych pozostałości wojennych.

Minister spraw zagranicznych Annalena Baerbock i ambasadorka Anka Feldhusen pod pomnikiem Bohaterów Niebiańskiej Setki
Minister spraw zagranicznych Annalena Baerbock i ambasadorka Anka Feldhusen pod pomnikiem Bohaterów Niebiańskiej Setki © dpa

 

Od 2014 roku rząd niemiecki udostępnił instrument gwarancji kredytowych w wysokości 500 mln euro, który jest wykorzystywany m.in. na potrzeby ukraińskiego funduszu gwarantowania depozytów i modernizację zaopatrzenia w energię.

W imieniu Federalnego Ministerstwa Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (BMZ) jednostka usługowa „Gminy w jednym świecie” (SKEW) wspiera niemiecko-ukraińskie stosunki międzygminne, które przyczyniają się do wzmocnienia instytucji na szczeblu gminnym.

Inicjatywy te są zebrane w „Planie działania na rzecz Ukrainy” koordynowanym przez Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych w Berlinie. Plan działania obejmuje zarówno środki krótkoterminowe mające na celu szybkie złagodzenie sytuacji kryzysowych, jak i średnio- i długoterminowe projekty i programy, które dotyczą problemów strukturalnych.

Wymiana i spotkania

Wiele projektów fundacji politycznych, związków i organizacji pozarządowych uzupełnia działania państwa, często przy wsparciu finansowym rządu niemieckiego.

 

Steinmeier odwiedza w 2018 roku szkołę nr 239 w Kijowie.
Steinmeier odwiedza w 2018 roku szkołę nr 239 w Kijowie. © dpa

Szczególnym sukcesem okazał się MEET UP!, Niemiecko-Ukraińskie Spotkania Młodzieży – program wsparcia Fundacji „Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość“, realizowany we współpracy z Federalnym Ministerstwem Spraw Zagranicznych i Fundacją Roberta Boscha.

Umożliwianie kształcenia akademickiego oraz wymiany studentów i naukowców jest zadaniem Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD), która prowadzi centrum informacyjne w Kijowie. Mimo znacznych ograniczeń spowodowanych pandemią koronawirusa ponad 100 Niemców studiuje na Ukrainie, a prawie tysiąc studentów z Ukrainy studiuje na niemieckich uczelniach.

Instytut Goethego na Ukrainie w Kijowie udziela wsparcia 17 szkołom na Ukrainie w ramach programu PASCH Ukraina . PASCH to skrót od inicjatywy „Szkoły: Partnerzy dla przyszłości”. Zrzesza ona ponad 2000 szkół na całym świecie, w których język niemiecki jest szczególnie ważnym przedmiotem. Do tych działań należą wizyty i programy wymiany z niemieckimi szkołami partnerskimi.

Bezpośrednie wsparcie ze strony ambasady Niemiec

Co roku ambasada Niemiec w Kijowie wspiera szereg mniejszych projektów, które służą poprawie warunków życia pokrzywdzonych grup społecznych. To inicjatywy, które są realizowane w stosunkowo krótkim czasie, zazwyczaj w okresie do trzech miesięcy. Niezbędne dobra materialne są zamawiane na Ukrainie.

Wniosek i plan finansowy w języku ukraińskim / Формуляр заяви (українською)

Jak kształtują się stosunki gospodarcze?

Niemcy są jednym z najważniejszych partnerów handlowych i inwestycyjnych Ukrainy. Jest to drugi najważniejszy kraj pochodzenia ukraińskiego importu i główny rynek zbytu dla ukraińskiego eksportu. Kontakty te są promowane przez AHK Ukraina, Niemiecko-Ukraińską Izbę Przemysłowo-Handlową.

© www.deutschland.de