Przejdź do głównej zawartości

„To kwestia globalna”

Niemcy i ich polityka rozwoju 2023 – wywiad z minister Svenją Schulze na temat najważniejszych zagadnień w nadchodzącym roku.

28.12.2022
Svenja Schulze, minister ds. współpracy i rozwoju
Svenja Schulze, minister ds. współpracy i rozwoju © picture alliance/dpa

Pani minister Schulze, jakie kluczowe kwestie i zadania obejmuje niemiecka polityka rozwoju?

Jest to kwestia o szerokim zakresie, dotyczy ona przyszłości naszej planety. W 2015 roku jako społeczność globalna wyznaczyliśmy sobie globalne cele zrównoważonego rozwoju na rok 2030. 2023 rok to półmetek i sytuacja nie wygląda zbyt dobrze. Pandemie, konflikty i równie ważna rosyjska wojna napastnicza cofnęły nasz rozwój o wiele lat, zarówno pod kątem ubóstwa, jak i głodu, zdrowia czy edukacji. Powinniśmy ponownie obrać własny kurs – wycofać się z trybu kryzysowego i przejść do fazy prewencyjnej, która dotyczy zrównoważonych rozwiązań i która wzmacnia opór naszych krajów partnerskich w czasach kryzysu.

Głównym celem jest nadal wsparcie dla Ukrainy. Aby zachowała ona zdolność oporu w 2023 r., będzie potrzebowała czegoś więcej niż tylko broni. Ważna jest energia elektryczna, ciepło, mieszkania dla przesiedleńców wewnętrznych, opieka zdrowotna i wiele innych aspektów, którymi zajmiemy się w ramach naszej współpracy rozwojowej.

Silne kobiety przyczyniają się do rozwoju społeczeństw jako całości.
Svenja Schulze, federalna minister ds. współpracy gospodarczej i rozwoju

Moją motywacją na rok 2023 jest nowy brazylijski rząd pod przewodnictwem prezydenta Luli: Brazylia ma obecnie szansę na odejście od gospodarki opartej na niszczeniu lasów. Kraj ten ma doskonałe warunki dla zrównoważonego rolnictwa i zielonej gospodarki wodorowej. Będziemy prowadzić rozmowy z nowym rządem Brazylii na temat partnerstwa, które ma na celu społeczno-ekologiczną transformację całej gospodarki narodowej.

Jakie działania należy podjąć w 2023 roku?

Aby powrócić na ścieżkę globalnego celu zrównoważonego rozwoju, potrzebujemy skutecznych środków umożliwiających realizację wielu celów jednocześnie. Być może najważniejszą dźwignią rozwoju jest wzmocnienie pozycji kobiet. Silne kobiety przyczyniają się do rozwoju społeczeństw jako całości. Z tego względu w Ministerstwie Rozwoju zwracamy szczególną uwagę na nasze portfolio projektów.

Drugą dźwignią są sieci bezpieczeństwa socjalnego. Aktualnie połowa ludzkości, cztery miliardy ludzi, nie ma żadnego dostępu do świadczeń socjalnych, na przykład w przypadku bezrobocia, macierzyństwa, niepełnosprawności czy wypadków przy pracy. To musi się zmienić. Zabezpieczenie społeczne pomaga osobom poszkodowanym, ale jest także wyjątkowo dobrą inwestycją w rozwój: zwiększa odporność społeczeństw na sytuacje kryzysowe i przeciwdziała ubóstwu, głodowi i nierównościom. Ochrona socjalna jest również właściwym sposobem przeciwdziałania szkodom klimatycznym – zależy nam tutaj na dalszym rozwoju globalnej tarczy ryzyka klimatycznego w 2023 roku. Naszym celem jest zapewnienie pomocy, zanim pojawią się szkody wynikające ze zmian klimatycznych, tak aby można było szybko zareagować.

Trzecią dźwignią jest reforma Banku Światowego. Do przeprowadzenia niezbędnej transformacji społeczno-ekologicznej potrzebujemy również zaangażowania głównych międzynarodowych aktorów w polityce rozwoju, takich jak Bank Światowy. Zamierzamy go zreformować, aby sprostać globalnym wyzwaniom przyszłości. Kraje rozwijające się muszą na przykład uzyskać bardziej atrakcyjne możliwości korzystania z pożyczek Banku Światowego na cele związane z ochroną klimatu lub przyrody. Wynika to z faktu, że kraje rozwijające się często nie dysponują środkami finansowymi niezbędnymi do osiągnięcia ambitnych celów klimatycznych, mimo iż są świadome takiej potrzeby.

Co powinno się zmienić w tych kwestiach na arenie międzynarodowej – i jaką rolę mogą odegrać Niemcy?

Walka z głodem, ubóstwem i nierównościami, podobnie jak skuteczna ochrona klimatu, również musi odbywać się na szczeblu multilateralnym, aby uzyskać widoczne efekty. Nasza rola w tej kwestii polega na zawieraniu postępowych sojuszy i właściwej koordynacji z innymi kluczowymi podmiotami. W 2022 roku, jako prezydencja G7, wraz z naszymi partnerami międzynarodowymi rozpoczęliśmy już wiele działań: sojusz na rzecz światowego bezpieczeństwa żywnościowego czy globalny parasol przeciwko zagrożeniom klimatycznym. Nadal to kontynuujemy. Innym nowym aspektem jest fakt, że chcemy odgrywać czołową rolę w dziedzinie zabezpieczeń społecznych, aby wraz z partnerami międzynarodowymi zapewnić opiekę społeczną większej liczbie ludności. W kwestii ochrony klimatu współpracujemy także z grupą G7 nad nowym partnerstwem z Indiami, mającym na celu wspieranie transformacji energetycznej. Ponieważ Indie, które niebawem staną się najbardziej zaludnionym krajem świata, odgrywają istotną rolę w osiąganiu globalnych celów zrównoważonego rozwoju.

Svenja Schulze jest federalną minister ds. współpracy gospodarczej i rozwoju.

© www.deutschland.de

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here: