Przejdź do głównej zawartości

„U mnie i u Ciebie“

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży od lat łączy młodych ludzi z dwóch sąsiadujących ze sobą krajów. 

Gunda Achterhold, 27.01.2023
Jazda na deskorolce w ramach niemiecko-polskiego projektu.
Jazda na deskorolce w ramach niemiecko-polskiego projektu. © Ondrej Cinkajzl

Tańczyć pod gołym niebem do „Jerusalema”, ćwiczyć swoje pierwsze szermiercze kroki na boisku sportowym czy też pędzić przez miasta na deskorolce: W lipcu 2022 r. młodzież z Polski, Niemiec i Francji spędziła razem łącznie trzy tygodnie na boiskach sportowych, w salach gimnastycznych i parkach w Krakowie, Hamburgu i Bordeaux. Młodzi ludzie z trzech krajów osobiście przekonali się, czym jest praca wolontariusza w klubie sportowym. A przede wszystkim intensywnie się poznawali. Było to możliwe dzięki trójstronnemu projektowi, stanowiącemu jedno z 13 partnerstw, które wzięły udział w konkursie o Polsko-Niemiecką Nagrodę Młodzieży 2021-2023 pod hasłem „U mnie i u Ciebie. Wymiana młodzieży lokalnie”.

Projekt trójstronny „Pasja łączy”

– Chcieliśmy pokazać, jak różnorodny jest sport i jak młodzi ludzie mogą sami stać się aktywni – mówi Alexandra Stobrawa-Roberts z TSG Bergedorf w Hamburgu. Wraz ze związkiem szermierczym UKS Wołodyjowski z Siemianowic Śląskich oraz skateparkiem Le Hangar Darwin Sporting Club z Bordeaux wspólnota sportowa powołała do życia projekt trójstronny „Pasja łączy”. – Zależało nam na tym, aby zbudować pomost z innych miejsc do klubu młodzieżowego TSG – mówi Stobrawa-Roberts działająca pracująca jako pedagog z młodzieżą należącą do związku.

Młodzi ludzie byli bardzo zaangażowani już w samo przygotowanie wymiany. Stobrawa-Roberts zauważa, że ​​entuzjazm daje się nadal odczuć wiele miesięcy później. – Wielu z nich stało się bardziej otwartych i odważnych, łatwiej nawiązuje znajomości z nowymi zawodnikami i znacznie bardziej angażuje się w życie klubu.

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży istnieje od 1991 r.

Polsko-Niemiecka Nagroda Młodzieży przyznawana jest od 2009 r. co trzy lata przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży. Głównym celem pracy PNWM jest promowanie spotkań i współpracy między młodymi ludźmi z Niemiec i Polski. Możliwe są także spotkania młodzieży z krajem trzecim – tak jak w przypadku trójstronnego projektu klubów sportowych z Krakowa, Hamburga i Bordeaux.

PNWM powstała w 1991 r. w ramach polsko-niemieckiej umowy sąsiedzkiej. Od momentu powstania Współpracy Młodzieży zrealizowano około 80 000 projektów, w których udział wzięło ponad trzy miliony młodych ludzi. W biurach PNWM w Poczdamie i Warszawie niemiecko-polskie zespoły wspierają wymianę młodzieży między szkołami i kołami pozaszkolnymi, ale także między projektami poświęconymi miejscom pamięci. Promowane są jednak również indywidualne spotkania młodzieży czy też organizowane praktyki zawodowe w innym kraju.

– Nasze oferty mają na celu dotarcie do całego społeczeństwa, w tym do grup zasadniczo nieobjętych wymianami – podkreśla Thomas Hetzer, kierownik Referatu ds. Promocji Pozaszkolnych Wymian Młodzieży PNWM. Na przykład projekt „Razem zajdziemy dalej” jest wyraźnie skierowany do młodych ludzi, dla których udział w niemiecko-polskich wymianach młodzieży nie jest oczywisty. Grupą docelową są szkoły specjalne, główne, realne oraz szkoły zawodowe, które we współpracy z placówkami oświatowymi umożliwiają młodzieży zdobywanie międzynarodowych doświadczeń.

 

Podczas spotkań młodzież może wykazać się kompetencjami, których nie sprawdza się w szkole.
Thomas Hetzer, PNWM

– Wzbudzenie zainteresowania u tych dzieci i młodzieży nie jest takie proste – mówi Hetzer. – Szczególnie młodzi ludzie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wymagają ofert, w ramach których mogą porozumiewać się na tym samym poziomie. – W przypadku powodzenia takiego projektu nierzadko jest to dla nich ogromny krok naprzód. – Podczas spotkań młodzież może wykazać się kompetencjami, których nie sprawdza się w szkole – jedni odkrywają, że w pracy zespołowej podejmują się zupełnie nowych zadań, inni są szczególnie dobrzy w komunikacji czy zdolnościach manualnych. – Z jego doświadczenia wynika, że ​​te osobiste sukcesy często mają wpływ na dalsze życie tych młodych ludzi.

Eva-Maria Siegmund i Aldona Lortz z dużym wzruszeniem mówią o odzewie na ich wspólny projekt, w ramach którego wysłały swoich uczniów na wyprawę odkrywczą. Wicedyrektor SINE-Cura, szkoły specjalnej dla osób z upośledzeniem umysłowym z Gernrode pod Quedlinburgiem i jej niemieckojęzyczną koleżankę ze szkoły specjalnej SOSW w Ostrzeszowie od dziesięciu lat łączy szkolne partnerstwo. Wspólnie ubiegały się o Polsko-Niemiecką Nagrodę Młodzieży.

Niemiecka i polska młodzież pracuje razem.
Niemiecka i polska młodzież pracuje razem. © Łukasz Giza

Więcej szacunku i uznania

Za pomocą aplikacji Actionbound młodzi ludzie w ramach projektu poznawali swoje najbliższe otoczenie. Opiekowali się ogrodem parafialnym, robili zdjęcia, planowali w aplikacji trasę pieszej wycieczki, malowali kościoły, pomniki czy szczególnie piękne miejsca, które wpadły im w oko, i stworzyli z nich ulotkę dla swoich rodzinnych miejscowości. – Kiedy w końcu wzięli ją do ręki, wszyscy natychmiast zaczęli z podekscytowaniem szukać w niej swoich prac – wspomina Aldona Lortz. – Podczas występu w ostrzeszowskim ratuszu młodzież otrzymała wiele pochwał.

Burmistrzowie, mieszkańcy, parafie, a nawet niektórzy rodzice byli zaskoczeni umiejętnościami uczniów. – Dzięki projektowi pokazaliśmy, co jest możliwe – mówi Eva-Maria Siegmund, wicedyrektor szkoły SINE-CURA w Harz. – Od tego czasu opinia publiczna postrzega nas inaczej, okazując po prostu większy szacunek i uznanie dla naszych dzieci.

© www.deutschland.de