Przejdź do głównej zawartości

Szybka pomoc dla uchodźców wojennych

Niemcy angażują się na rzecz szybkiego i niebiurokratycznego wsparcia ludności na Ukrainie.

01.03.2022
Dworzec kolejowy we Lwowie na Ukrainie
Dworzec kolejowy we Lwowie na Ukrainie © picture alliance/dpa

Niemcy chcą szybko i niebiurokratycznie pomóc uchodźcom wojennym z Ukrainy. W tym celu rząd federalny ściśle koordynuje swoje działania z rządami innych państw Unii Europejskiej. Niemcy wspierają równocześnie pomoc humanitarną na miejscu.

Uproszczenie przyjmowania uchodźców z Ukrainy
Według niemieckiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych państwa UE są w kwestii uchodźców z Ukrainy „zjednoczone i solidarne”. Po spotkaniu ze swoimi kolegami w Brukseli minister spraw wewnętrznych Nancy Faeser oświadczyła: „Po raz pierwszy osiągnęliśmy solidarność wszystkich państw Unii Europejskiej na rzecz wspólnego, szybkiego i niebiurokratycznego przyjmowania uchodźców wojennych.”

Podstawą ma być dyrektywa przyjęta w 2001 roku, która zostanie zastosowana po raz pierwszy. Powstała ona w następstwie wojen w byłej Jugosławii w latach 90. Celem jest, aby uchodźcy w krajach UE nie musieli już przechodzić długotrwałej procedury azylowej. Mogliby oni otrzymać tymczasową ochronę na okres do trzech lat. „Wspólnie solidaryzujemy się z narodem ukraińskim.” - powiedziała Faeser.

Spodziewane miliony uchodźców
Według niemieckiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Agencja Narodów Zjednoczonych ds. Pomocy Uchodźcom spodziewa się, że do czterech milionów uchodźców i do ośmiu milionów kolejnych osób zostanie zmuszonych do opuszczenia swoich domów z powodu rosyjskiego ataku i będzie potrzebowało pomocy doraźnej na Ukrainie. Według komisarza ONZ ds. uchodźców Filippo Grandi zaledwie kilka dni po rozpoczęciu wojny pod koniec lutego ponad 500 000 osób uciekło już do krajów sąsiadujących z Ukrainą.

Szybka pomoc na miejscu
Rząd federalny wspiera również wysiłki zmierzające do szybkiego zapewnienia Ukraińcom i Ukrainkom środków medycznych i bezpiecznego zakwaterowania. Według danych Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Niemcy bezpośrednio po rozpoczęciu wojny zwiększyły swój wkład do Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Pomocy Ukrainie o pięć milionów euro. W związku z tym organizacje międzynarodowe, takie jak Agencja ONZ ds. Pomocy Uchodźcom, Światowy Program Żywnościowy, a także organizacje lokalne mogą korzystać z tych funduszy w celu zapewnienia szybkiej pomocy na miejscu. Dodatkowo Niemcy w krótkim czasie udostępnią Międzynarodowemu Komitetowi Czerwonego Krzyża dziesięć milionów euro.

© www.deutschland.de

Dieses YouTube-Video kann in einem neuen Tab abgespielt werden

YouTube öffnen

Treści stron trzecich

Używamy technologii YouTube do osadzania treści, które mogą gromadzić dane o Twojej aktywności. Sprawdź szczegóły i zaakceptuj usługę, aby wyświetlić tę zawartość.

Otwórz deklarację zgody

Piwik is not available or is blocked. Please check your adblocker settings.