Przejdź do głównej zawartości

Forum globalnej transformacji energetycznej

W dniu 19 i 20 marca odbędzie się X Berlin Energy Transition Dialogue (BETD24). Tutaj znajdują się najważniejsze informacje na temat konferencji.

Klaus LüberKlaus Lüber, 13.03.2024
BETD24 - Annalena Baerbock
BETD24 - Annalena Baerbock © Photothek

Aktualny raport sytuacyjny Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu podkreśla to po raz kolejny: jeśli chcemy zatrzymać konsekwencje zmian klimatu w akceptowalnym wymiarze, konieczne jest szybkie działanie. Najpóźniej do połowy stulecia cały świat musi stać się neutralny dla klimatu – mówią eksperci. To duże wyzwanie w świetle obecnych liczb, które wciąż odnotowują wzrost emisji na całym świecie.

To, czy świat osiągnie ten cel, będzie zależeć przede wszystkim od tego, na ile uda się państwom na świecie skoordynować swoje działania w ramach odpowiednich warunków. To z kolei wymaga intensywnego dialogu – nie tylko na szczeblu politycznym, ale także ekonomicznym i społecznym.

Ponad 2000 uczestników z 90 krajów

Berlin Energy Transition Dialogue (BETD) odgrywa tu ważną rolę jako forum kształtujące transformację energetyczną na poziomie globalnym. Od 2015 r. niemiecki rząd federalny zaprasza ekspertów z całego świata do dialogu, wzmocnienia relacji partnerskich i opracowania strategii. Wspólnym celem jest przyspieszenie niezbędnego odejścia od kopalnych nośników energii i rozwinięcie alternatywnych struktur zaopatrzenia.

Obecnie wydarzenie ewoluowało do jednego z największych międzynarodowych forów dyskusyjnych na temat zmiany klimatu. Ponad 2000 uczestników z ponad 90 krajów, wśród nich 50 ministrów spraw zagranicznych i energetyki, sekretarzy państw oraz ponad 100 wysokich rangą prelegentów przyjeżdża każdej wiosny na BETD. Między spotkaniami tzw. Green Energiewende Sofa podróżuje po świecie i daje politykom, przedsiębiorcom i aktywistom klimatu okazję do wyrażenia opinii na temat transformacji energetycznej. Na swoich dotychczas ponad 40 przystankach w 19 krajach Green Sofa gościła około 1000 osobistości i przeprowadziła z nimi wywiady.

BETD23: Annalena Baerbock, William Samoei Ruto
BETD23: Annalena Baerbock, William Samoei Ruto © pictureAlliance/dpa

Wzmocnienie międzynarodowych partnerstw energetycznych

Ważnym celem BETD jest wzmocnienie międzynarodowych partnerstw energetycznych. Niemieckie firmy i uniwersytety współpracują w tej kwestii obecnie z ponad 20 krajami. Dlatego z punktu widzenia reprezentantów rządów innych krajów szczególnie interesujący jest program Berlin Energy Week (18–22 marca), który będzie stanowił podstawę konferencji, a także wydarzenia towarzyszące: od wycieczek z przewodnikiem, prezentacje rządowe po dyskusje z możliwością wymiany myśli z ekspertami niemieckiej gospodarki energetycznej na temat konkretnych zagadnień prawnych i ekonomicznych.

Więcej informacji o programie, referentach i możliwości zgłoszenia można znaleźć tutaj: www.energydialogue.berlin