Środowisko

Niemcy są pionierem ochrony klimatu i rozwoju energii odnawialnych na świecie.

Temat tygodnia. Różnorodność biologiczna

Powracający

Wilki i rysie wracają do Niemiec - i jest nadzieja na stały powrót łosia, żubra i niedźwiedzia.