Genç Almanya

Was junge Menschen interessiert: Leben, Wohnen, Lernen, Studieren, Arbeiten.
Genç nüfusu ilgilendiren konular: Yaşam, ikamet, öğrenim, yükseköğrenim, çalışma.