Młodzi ludzie w Niemczech

Was junge Menschen interessiert: Leben, Wohnen, Lernen, Studieren, Arbeiten.
Co interesuje młodych: życie, mieszkanie, nauka, studia, praca.
Temat tygodnia: Młodzież i zaangażowanie

Pomoc w wirtualnym świecie

Większość młodych ludzi stale korzysta z Internetu - a ich zaangażowanie społeczne również przenosi się do sieci. Celem jest również wywarcie pozytywnego wpływu poza Internetem.

W co wierzysz?

Chrześcijanin, muzułmanin, żyd – a może ateista? W Niemczech każdy ma w tym zakresie możliwość swobodnego wyboru. Rozmawialiśmy z młodymi ludźmi o ich religii.