Młodzi ludzie w Niemczech

Was junge Menschen interessiert: Leben, Wohnen, Lernen, Studieren, Arbeiten.
Co interesuje młodych: życie, mieszkanie, nauka, studia, praca.

W co wierzysz?

Chrześcijanin, muzułmanin, żyd – a może ateista? W Niemczech każdy ma w tym zakresie możliwość swobodnego wyboru. Rozmawialiśmy z młodymi ludźmi o ich religii.