Ana içeriğe geç

“Dijital olanakların katkıları”

Sağlık müdürlüğünün görevleri; pandemi bu alanda neleri değiştirdi? Tübingen Sağlık Müdürlüğünden Oliver Piehl anlatıyor.

Constantin Pläcking, 07.04.2021
Sağlık müdürlükleri enfekte olanların takibini yürütüyor.
Sağlık müdürlükleri enfekte olanların takibini yürütüyor. © Robert Kneschke - stock.adobe.com

Sayın Dr. Piehl, sağlık müdürlüğünün görevleri neler?
Görevlerimiz çok yönlü ve kabaca üç ana alana ayrılıyor: Sağlığın korunması ve enfeksiyon hastalıklarına dönük önlemler, çocuk ve ergen sağlığına yönelik hizmetler ve örneğin HIV danışmanlığı gibi hizmetleri içeren sağlık desteği ve önleme çalışmaları.

Doğal olarak şu dönemde korona pandemisi sağlığı koruma ve enfeksiyon hastalıklarına dönük önleme çalışmalarımızın büyük bölümünü işgal ediyor. Fakat verem gibi çeşitli enfeksiyon hastalıkları, hastane ve muayenehanelerde hijyen kontrolü ile içme suları ve halka açık doğal yüzme alanlarındaki su kalitesinin denetlenmesi gibi çalışmalar da devam ediyor.

Çocuk ve ergen sağlığına dönük hizmetlerimiz kapsamındaysa çocuklarda gelişime dönük desteğe ihtiyaç olup olmadığını inceliyor ve gerektiğinde bu desteğin okul öncesi dönemde hayata geçirilmesi için gerekli önlemleri alıyoruz. Bu kapsamda aile yaşamına dair bir fikir edinmiş oluyoruz. Gerekli durumlarda korumaya muhtaç durumdaki çocukları da tespit edebiliyoruz.

Korona pandemisinden bu yana günlük iş akışınız nasıl bir çizgi izliyor?
2020 Martından bu yana personelimizin neredeyse tamamı pandemiyle mücadeleye odaklanmak durumunda kaldı. Enfeksiyon zincirini hızla tanımlayabilmek için Alman Silahlı Kuvvetleri’nden, Robert Koch Enstitüsü’nün “containment scout” olarak adlandırılan destek personelinden ve tıp öğrencilerinden destek alıyoruz. Üzerimize düşen görevleri daha iyi yerine getirebilmek için bunlara ek olarak doktor kadromuzu genişlettik ve çalışmalarımıza katkıda bulunan idari personeli büyüttük. Olası enfeksiyon zincirlerini tanımlayabilmek için korona enfeksiyonuna yakalanmış kişilerin belli bir dönem içerisinde bulundukları mekan ve yerleri ve buralarda kimlerle temas halinde bulunduklarını araştırıyoruz. Bu sayede asayiş kurumları olası portörler için karantina emri çıkarabiliyor. Bu stratejinin başarıya ulaşması için çok sayıda çalışana ihtiyaç var. Bu nedenle kimi görevlerimizi yerine getiremiyor ya da sadece kısıtlı çerçevede yerine getirebiliyoruz. Dijital seçenekler enfeksiyon zincirindeki kişilere dönük tarama sürecini hızlandırmada çözüme katkıda bulunabilirdi, fakat henüz kullanıma girmiş değiller. Dolayısıyla ekibimizin bütün güçlüklere ve ağır koşullara rağmen birbirlerine destek olarak ellerinden gelenin en iyisini ortaya koyduklarını görmek daha da mutluluk verici.

Üçüncü taraf içeriği

İçeriği gömmek için etkinliğiniz hakkında veri toplayabilen YouTube kullanıyoruz. Lütfen ayrıntıları kontrol et ve bu içeriği görmek için hizmeti kabul et.

Rıza formunu aç

Piwik is not available or is blocked. Please check your adblocker settings.

Bir tıpçı olarak sizi sağlık müdürlüğünde çalışmaya iten neydi?
Tıp alanında geniş soru ve çözüm yelpazesini kapsaması ve aynı zamanda sosyal ve toplumsal konuları içermesi işimi cazip kılan unsurlar. Çalışmalarımız tüm toplumla ilişki halinde. Hastane ve muayenehanelerde çalışan doktorlardan farklı olarak bizim çalışmalarımızın odağında bireysel vakaların teşhis, ve tedavisine dönük tekil bir bakış değil, toplumun genelini göz önüne alan bir bakış  yer alıyor. Ölçülebilirliği her zaman yüksek olmasa da önlemeye ve sağlığı güçlendirmeye dönük önlemler sayesinde elde ettiğimiz kazanımlar motive edici.

 


Dr. Oliver Piehl Tübingen Sağlık Müdürlüğü doktoru ve halk sağlığı uzmanı. Piehl, Tübingen Sağlık Müdürlüğünde Sağlık Koruma ve Enfeksiyon Hastalıklarına Dönük Önlemler departmanını yönetiyor, aynı zamanda sağlık müdürlüğünün başkan yardımcısı.

 

Vaccination in Germany

© www.deutschland.de

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here: