Ana içeriğe geç

Almanya’nın orman çalışmaları

Ormanlar en önemli doğal kaynaklardan. İşte bu nedenle Almanya ormanların korunması için uluslararası çapta angajman gösteriyor.

Kim Berg, 10.04.2021
 Tanzanya’da öğrenciler ormanın sürdürülebilir kullanımını öğreniyor.
© AdobeStock/sabino.parente

Tanzanya ve Filipinler’deki çocuklar ormanı öğreniyor

Ormanların korunmasını gelecekte de güvence altına almak için çocukların bilgilendirilmesi önemli adımlardan biri. Almanya bu nedenle 2019 yılından bu yana Birlemiş Milletler’in “Forests for a sustainable future: educating children” programını finanse ediyor. Program ormanı korumayı okul eğitiminin bir parçası haline getirmeyi hedefliyor. BM bu amaçla Tanzanya ve Filipinler’de sürdürülebilir orman ekonomisine dönük ders içerikleri hazırladı. Hedef, kamuoyu genelinde bir kaynak olarak ormana yönelik bilinci arttırmak ve iki ülkedeki ormanların zarar görmeden korunmasını gelecekte de güvenceye almak. Elde edilen bilgi ve sonuçlar program sona erdiğinde bir internet platformu aracılığıyla tüm dünyanın erişimine ve kullanımına açılacak.

Çin’deki ormanların rehabilitasyonu

 Çin yeniden ağaçlandırma çalışmalarıyla Gobi Çölü’nün genişlemesini engellemeye çalışıyor.
Çin yeniden ağaçlandırma çalışmalarıyla Gobi Çölü’nün genişlemesini engellemeye çalışıyor. © Christophe MONIN - stock.adobe.com

Çin 30 yılı aşkın süredir dünyanın en iddialı ağaçlandırma programlarından birini yürütüyor. 2009 ve 2019 yılları arasında 70 milyon hektarlık alan ormana dönüştürüldü. Buna rağmen Çin’deki ormanlık bölgeler hala tahribat görmüş durumda ve kereste üretimi Çin sanayisindeki ihtiyacı karşılamaya yetmiyor. Ülke bu yüzden kereste ithalatına bağımlı. Hedef bu durumun değişmesi. Çin yönetimi orman ekonomisini iyileştirmek ve yasal kereste ve odun ticaretini güçlendirmek istiyor ve bu hedef doğrultusunda Almanya’dan da destek alıyor. Alman Federal Gıda ve Tarım Bakanlığı (BMEL) Almanya’nın uzun yıllara dayanan orman ekonomisi tecrübesine dayanan bilgilerini, Ormandan Yararlanma Politikası (Waldpolitik-Fazilität) projesi aracılığıyla aktararak Çin’e destek oluyor. Çin’in Şansi bölgesinde geliştirilen ortak pilot proje çok işlevli bir orman ekonomisinin ve Çin’deki biyolojik çeşitlilik açısında fakirleşmiş ormanların rehabilitasyonunun nasıl gerçekleştirebileceğini göstermeyi hedefliyor.

Fas’ta sürdürülebilir bir orman ekonomisi geliştirmek

Atlas Dağları’nda Fas’ın en büyük alana sahip sedir ormanları bulunuyor.
Atlas Dağları’nda Fas’ın en büyük alana sahip sedir ormanları bulunuyor. © underworld - stock.adobe.com

Fas-Alman Tarım ve Ormancılık Diyaloğu (DIAF) 2019 yılında hayata geçirilmişti. Üç ayağı olan bu proje ile Almanya Fas’a, rekabet gücü yüksek ve sürdürülebilir bir tarım ve ormancılık ekonomisi geliştirmesinde destek oluyor. Bu çalışmalar ekolojik tarımın desteklenmesi, tarım ve ormancılık sektöründen kuruluşlar arasında işbirliği ve orman ekimi ve denetlenmesine dönük mekanizmaların güçlendirilmesi üzerine kurulu. Atlas Dağları’ndaki sedir ormanlarının sürdürülebilir kullanımı bu çalışmalara bir örnek.

© www.deutschland.de

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here: