Przejdź do głównej zawartości

Zaangażowanie Niemiec na rzecz lasów

Lasy należą do najważniejszych zasobów na Ziemi. Dlatego też Niemcy angażują się na arenie międzynarodowej w ich ochronę.

Kim Berg, 10.04.2021
 Studenci w Tanzanii uczą się zrównoważonego zagospodarowywania lasów.
© AdobeStock/sabino.parente

Edukacja dzieci w Tanzanii i na Filipinach

Edukacja dzieci jest ważnym aspektem zapewnienia długoterminowej ochrony lasów. Dlatego od 2019 roku Niemcy finansują projekt Organizacji Narodów Zjednoczonych „Lasy dla zrównoważonej przyszłości: edukacja dzieci”. Program ten ma na celu włączenie ochrony lasów do programu lekcji szkolnych. W tym celu ONZ opracowała materiały dydaktyczne na temat zrównoważonego leśnictwa w Tanzanii i na Filipinach. Mają one na celu zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat lasu jako zasobu, a tym samym zapewnienie długotrwałej integralności lasów w obu krajach. Pod koniec okresu realizacji projektu wyniki badań zostaną udostępnione na platformie internetowej do wykorzystania na całym świecie.

Odnowa lasów w Chinach

 Poprzez swoje projekty ponownego zalesiania Chiny chcą zapobiec powiększaniu się pustyni Gobi.
Poprzez swoje projekty ponownego zalesiania Chiny chcą zapobiec powiększaniu się pustyni Gobi. © Christophe MONIN - stock.adobe.com

Od ponad 30 lat Chiny realizują jeden z najbardziej ambitnych programów ponownego zalesiania na świecie. W latach 2009-2019 w kraju zalesiono około 70 milionów hektarów. Pomimo to obszary leśne w Chinach są nadal zniszczone, a uzysk drewna jest zbyt niski, aby zaspokoić potrzeby własnego przemysłu. W związku z tym kraj ten jest uzależniony od importu drewna. Ale to ma się zmienić. Rząd chiński chce poprawić gospodarkę leśną i wzmocnić legalny handel drewnem. Aby to osiągnąć, korzysta ze wsparcia z Niemiec. W ramach projektu dotyczącego instrumentu finansowego związanego z polityką leśną niemieckie Federalne Ministerstwo Wyżywienia i Rolnictwa (BMEL) przekazuje Chinom wiedzę zdobytą dzięki wieloletniemu doświadczeniu w dziedzinie leśnictwa. Wspólnie opracowany projekt pilotażowy w prowincji Shanxi ma na celu pokazanie, jak może wyglądać wielofunkcyjna gospodarka leśna i odnowa ubogich w różnorodność biologiczną lasów w Chinach.

Rozwój zrównoważonego leśnictwa marokańskiego

W górach Atlas znajdują się największe w Maroku zwarte kompleksy lasów cedrowych.
W górach Atlas znajdują się największe w Maroku zwarte kompleksy lasów cedrowych. © underworld - stock.adobe.com

W 2019 r. został zainicjowany niemiecko-marokański dialog na temat rolnictwa i leśnictwa (DIAF). Projekt koncentruje się na trzech priorytetowych obszarach, w których Niemcy wspierają Maroko w budowaniu konkurencyjnego i zrównoważonego sektora rolnictwa i leśnictwa. Obejmuje to promocję rolnictwa ekologicznego, wzmocnienie współpracy między gospodarstwami rolnymi i leśnymi oraz rozszerzenie planowania i kontroli lasów. Dotyczy to na przykład zrównoważonego zagospodarowania lasów cedrowych w górach Atlas.

© www.deutschland.de

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here: