Niemcy w Organizacji Narodów Zjednoczonych

Im Dialog: Der UN-Sicherheitsrat
W trudnych czasach Niemcy przyjmują na siebie większą odpowiedzialność w ramach organizacji światowej.

Video