Przejdź do głównej zawartości

Niemcy przejmują odpowiedzialność

Niemcy opowiadają się za multilateralizmem. Czy wiesz, jak wielkie jest zaangażowanie Republiki Federalnej Niemiec na arenie międzynarodowej? Oto 15 przykładów.

05.06.2021
Bundeswehra dostarcza respiratory do Brazylii.
Bundeswehra dostarcza respiratory do Brazylii. © picture alliance/dpa/Secom

1. Niemcy są członkiem lub obserwatorem w ponad 80 organizacjach międzynarodowych i stroną kilkuset umów wielostronnych.

2. Niemcy są drugim pod względem wielkości płatnikiem składek na rzecz rozwojowego systemu Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ).

3. Niemcy zajmują drugie miejsce wśród największych dawców pomocy humanitarnej i przodują wśród największych darczyńców Centralnego Funduszu ds. Pomocy w Sytuacjach Kryzysowych ONZ (CERF).

4. Niemcy są czwartym co do wielkości płatnikiem składek na działania pokojowe ONZ.

5. Niemcy są największym rządowym donatorem na rzecz WHO i zdecydowanie największym płatnikiem na rzecz Funduszu Kryzysowego WHO.

6. Niemcy są drugim pod względem wielkości darczyńcą akceleratora dostępu do narzędzi walki z COVID-19 (ACT) i wspierają uczestniczące w nim organizacje, takie jak WHO, Gavi i Fundusz Globalny.

7. Niemcy są drugim z największych darczyńców Światowego Programu Żywnościowego ONZ.

Treści stron trzecich

Używamy technologii YouTube do osadzania treści, które mogą gromadzić dane o Twojej aktywności. Sprawdź szczegóły i zaakceptuj usługę, aby wyświetlić tę zawartość.

Otwórz deklarację zgody

Piwik is not available or is blocked. Please check your adblocker settings.

8. Niemcy zajmują piąte miejsce na świecie wśród głównych krajów przyjmujących uchodźców.

9. Niemcy uczestniczą w wielostronnych misjach i operacjach angażując prawie 4,8 tys. żołnierzy.

10. Niemcy są czwartym co do wielkości udziałowcem Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego.

11. Od 2008 roku Niemcy sfinansowały w ramach Międzynarodowej Inicjatywy Klimatycznej (ICI) ponad 730 projektów dotyczących ochrony klimatu i wspierania bioróżnorodności w ponad 60 krajach rozwijających się i wschodzących.

12. Niemcy są inicjatorem przyjętej przez Radę Bezpieczeństwa ONZ rezolucji 2467 w sprawie położenia kresu przemocy seksualnej w konfliktach zbrojnych w ramach dalszego rozwoju programu „Kobiety, pokój, bezpieczeństwo”.

13. Niemcy obejmą w 2022 roku przewodnictwo w G7 i zamierzają wykorzystać je w duchu multilateralizmu.

14. W 2023 roku Niemcy przejmą dowodzenie nad głównymi siłami szybkiego reagowania NATO – Very High Readiness Joint Task Force (VJTF).

15. W maju 2021 roku Niemcy wydały „Białą Księgę Multilateralizmu“ w celu zwiększenia i przyspieszenia swoich wysiłków na rzecz wzmocnienia porządku międzynarodowego.

© www.deutschland.de

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here: