Przejdź do głównej zawartości

Globalny gracz

Niemcy są znaczącą potęgą gospodarczą na arenie międzynarodowej. Skąd płynie ta siła? A jak Niemcy wypadają w porównaniach międzynarodowych?

Martin Orth, 06.06.2021
Turbina firmy Voith dla elektrowni wodnej w USA
Turbina firmy Voith dla elektrowni wodnej w USA © Voith

Niemcy są największą gospodarką narodową w Unii Europejskiej (UE) i czwartą co do wielkości na świecie po USA, Chinach i Japonii. Niemiecka gospodarka zawdzięcza swoją konkurencyjność silnej bazie przemysłowej, wysokiej innowacyjności przy jednoczesnym silnym ukierunkowaniu na ochronę środowiska.

Numer 1 w Indeksie Konkurencyjności Potencjału Przemysłowego

Ważnym filarem niemieckiej gospodarki jest przemysł. W najnowszej edycji Indeksu Konkurencyjności Potencjału Przemysłowego UNIDO, Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego, Niemcy (ponownie) osiągnęły najwyższą pozycję. Indeks ten ocenia zdolność do rozwoju, ulepszania, produkcji i eksportu dóbr przemysłowych.

Dieses YouTube-Video kann in einem neuen Tab abgespielt werden

YouTube öffnen

Treści stron trzecich

Używamy technologii YouTube do osadzania treści, które mogą gromadzić dane o Twojej aktywności. Sprawdź szczegóły i zaakceptuj usługę, aby wyświetlić tę zawartość.

Otwórz deklarację zgody

Piwik is not available or is blocked. Please check your adblocker settings.

9. miejsce w Globalnym Indeksie Innowacyjności

Według aktualnego rankingu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) Niemcy są jednym z krajów o najwyższych nakładach na badania i rozwój. Poziom i jakość innowacji tworzonych przez Niemcy jest wyjątkowy, a równie godny uwagi jest poziom interakcji w ramach niemieckiego ekosystemu innowacji. Niemcy zajmują 8. miejsce w dziedzinie współpracy między uczelniami a przemysłem, 3. miejsce na rynku rozwoju klastrów i 1. miejsce pod względem liczby krajowych zgłoszeń patentowych.

Wśród dziesięciu najlepszych według Wskaźnika Efektywności Środowiskowej

Według aktualnego Wskaźnika Efektywności Środowiskowej Uniwersytetu Yale, który pokazuje, jak dobrze kraje radzą sobie z ochroną środowiska, Niemcy zajęły 10. miejsce. Łącznie poddano ocenie 32 wskaźniki w jedenastu kategoriach: jakość powietrza, higiena i woda pitna, metale ciężkie, gospodarka odpadami, bioróżnorodność i siedliska, usługi ekosystemowe, rybołówstwo, zmiany klimatyczne, emisje zanieczyszczeń, rezerwy wodne i rolnictwo.

© www.deutschland.de

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here: