Przejdź do głównej zawartości

O dobrobycie i szczęściu

Niemcy w międzynarodowych porównaniach: tutaj dowiesz się, na których pozycjach w rankingach umieszczają nasz kraj międzynarodowe organizacje.

06.06.2021
Niemcy latem: Ludzie nad Izarą w Monachium
Niemcy latem: Ludzie nad Izarą w Monachium © Sven Hoppe/dpa

Z populacją około 83 milionów mieszkańców Niemcy są najludniejszym krajem Unii Europejskiej, za nimi plasują się Francja (67 milionów), Włochy (60), Hiszpania (47) i Polska (38). Tylko 15 procent Niemców mieszka we wsiach liczących mniej niż 5 tysięcy mieszkańców, podczas gdy 77 procent mieszka w miastach lub aglomeracjach miejskich. Średnia długość życia ludzi wynosi około 81 lat.

Oto kilka dodatkowych danych na temat niemieckiego społeczeństwa:

Miejsce 6 według Wskaźnika Rozwoju Społecznego

Wskaźnik Rozwoju społecznego Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) ma na celu wyrażenie względnego dobrobytu ludności danego kraju w postaci jednej liczby. W tym celu tak różne wartości jak produkt narodowy brutto, oczekiwana długość życia, ale także edukacja szkolna i zawodowa są przekształcane w liczbę za pomocą wzoru. Indeks ten publikowany jest przez UNDP - Program ONZ ds. Rozwoju. W 2019 roku Niemcy zajęły 6. miejsce, a na trzech pierwszych miejscach znalazły się Norwegia, Irlandia i Szwajcaria.

7 miejsce w Światowym Raporcie Szczęścia

ONZ publikuje również Światowy Raport Szczęścia, który stara się uchwycić stosunek ludzi do życia w różnych krajach świata. Również w tym przypadku kraje europejskie zajmują w 2020 roku trzy pierwsze miejsca: Finlandia, Islandia i Dania. Niemcy znajdują się na 7 miejscu.

33 miejsce w rankingu Światowego Raportu Zamożności

W przeciwieństwie do poprzednich indeksów Światowy Raport Zamożności mierzy w danym kraju wyłącznie aktywa finansowe gospodarstw domowych, tj. oszczędności, inwestycje finansowe i nieruchomości. Jest on opracowywany przez szwajcarski bank Credit Suisse, ale podobne indeksy publikują również inne banki, firmy ubezpieczeniowe czy konsultingowe. W 2019 roku na czoło wysunęły się Szwajcaria, Australia i Islandia. Niemcy zajęły 33 miejsce.

Miejsce 13 w Światowym Indeksie Wolności Prasy

Kluczowym miernikiem demokratycznego rozwoju danego kraju jest poziom wolności słowa, który zawsze znajduje odzwierciedlenie w wolnej prasie. Światowy Indeks Wolności Prasy próbuje tę wolność prasy zmierzyć. Jest on opracowywany przez organizację „Reporterzy bez Granic” (RSF). W 2021 roku Niemcy zajmują 13 miejsce, a w czołówce znajdują się Norwegia, Finlandia i Szwecja.

© www.deutschland.de

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here: