Przejdź do głównej zawartości

Prawa dziecka w codziennym życiu szkolnym

Pytać dzieci o zdanie, poważnie traktować ich prawa – za tym opowiada się prawie 200 „Szkół z Prawami Dziecka” UNICEF w Niemczech.

Carsten Hauptmeier, 30.11.2021
Szkoła to przyjemność: dzieci podnoszą w górę ręce
Szkoła to przyjemność: dzieci podnoszą w górę ręce © picture alliance / Hans Lucas

Konwencja ONZ o Prawach Dziecka jest uważana za „ustawę zasadniczą”, na której opiera się praca Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF. Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła Konwencję w 1989 roku, a w Niemczech weszła ona w życie w 1992 roku. Prawa te są urzeczywistniane również w Niemczech w tak zwanych Szkołach z Prawami Dziecka. Wyjaśniamy, jak zmieniają one codzienne życie szkolne.

„Żyjemy z poszanowaniem praw dziecka”

Tak brzmi motto wspieranych przez UNICEF „Szkół z Prawami Dziecka”. Fundusz na Rzecz Dzieci oferuje szkołom, które chcą wziąć udział w projekcie, etapowe szkolenia na różne tematy związane z prawami dziecka. Po około roku zostaje przyznana pieczęć „Szkoły z Prawami Dziecka”. Zadaniem Konwencji ONZ o Prawach Dziecka jest również „upowszechnianie praw dzieci”, wyjaśnia rzeczniczka prasowa UNICEF Simone Morawitz. „Wiele dzieci nie zna jeszcze swoich praw. A najlepszym miejscem, w którym można się o nich dowiedzieć, a następnie móc się o nie upomnieć, jest szkoła.”

Prawie 200 „Szkół z Prawami Dziecka” w Niemczech

Program „Szkół z Prawami Dziecka” UNICEF istnieje w obecnej formie w Niemczech od 2015 roku, obecnie w Nadrenii Północnej-Westfalii i Dolnej Saksonii. Obecnie w projekcie uczestniczy 190 szkół, głównie podstawowych. „Naszym celem jest dotarcie do wszystkich krajów związkowych do 2030 roku”, mówi Morawitz. Na arenie międzynarodowej w modelu „Szkół Szanujących Prawa” („Rights Respecting Schools”) uczestniczy 15 narodowych komitetów UNICEF. Dzięki temu w 2020 roku udało się dotrzeć do około 1,7 mln dzieci w ponad 6000 szkół.

Uczestnictwo dzieci w podejmowaniu decyzji dotyczących szkoły

„Chodzi nam przede wszystkim o uczestnictwo dzieci”, mówi ekspertka UNICEF, Morawitz. „Należy je pytać i traktować poważnie.” W ten sposób będą mogły się między innymi nauczyć, „że każda opinia ma równą wartość”. Jeśli będą pytane, automatycznie wezmą też na siebie większą odpowiedzialność.

W ramach programu szkoły uczestniczące w projekcie otrzymują dostęp do platformy edukacyjnej na temat praw dziecka, ale głównie są wspierane przez trenerów i trenerki UNICEF. Uczestnictwo może prowadzić na przykład do „utworzenia rady klasowej lub parlamentu uczniowskiego, a dzieci mogą naprawdę mieć wpływ na decyzje podejmowane w szkole”, mówi Morawitz. W trakcie tego procesu dzieci ćwiczą również „jak rozwiązywać problemy lub jak dyskutować bez urażania innych”.

© www.deutschland.de

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here: