Przejdź do głównej zawartości

Centralna rola Niemiec w Szczycie Przyszłości ONZ

Wspólnie z Namibią Niemcy przewodzą negocjacjom w sprawie szczytu ONZ „Summit of the Future” we wrześniu 2024 r. 

07.09.2023
Minister spraw zagranicznych Baerbock podczas posiedzenia ONZ w Nowym Jorku
Minister spraw zagranicznych Baerbock podczas posiedzenia ONZ w Nowym Jorku © picture alliance / photothek

Światowe kryzysy, zmiany klimatyczne, wciąż utrzymujący się głód i ubóstwo w wielu krajach – ONZ staje przed wieloma poważnymi wyzwaniami. Wytycznymi w zakresie działania są w dalszym ciągu uchwalone już w 2015 roku Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDG), a konkretnych odpowiedzi i postępów oczekuje się po Szczycie Przyszłości ONZ we wrześniu 2024 r. Niezwykle ważną rolę w „Summit of the Future“ odegrają Niemcy, które wspólnie z Namibią przygotowują i będą moderować negocjacje.  

Czym jest „Summit of the Future”?
Zaplanowany na 22 i 23 września 2024 r. Szczyt Przyszłości ONZ jest centralnym wydarzeniem wieloletniego procesu. Rozpoczął się on w roku 2020, kiedy Organizacja Narodów Zjednoczonych obchodziła 75. rocznicę swojego powstania. W środku pandemii koronawirusa, państwa członkowskie zwróciły się do sekretarza generalnego ONZ, António Guterresa. Szefowie państw i rządów poprosili o „wskazanie luk w istniejącym systemie wielostronnym i rekomendacje w zakresie przyszłościowych rozwiązań“, jak informuje Stała Przedstawicielka Niemiec przy ONZ w Nowym Jorku, Antje Leendertse.  

W odpowiedzi Guterres przedstawił w 2021 roku raport „Nasza Wspólna Agenda”, zawierający wezwanie do przebudzenia się wspólnoty międzynarodowej i zwracający uwagę przede wszystkim na 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju. Przy okazji zaproponował również organizację tzw. Szczytu Przyszłości. „Teraz, do września 2024 r., piłka jest po stronie państw członkowskich, aby na tej podstawie wypracować wspólny pakt dla przyszłości”, powiedziała Leendertse. 

Jaką rolę odgrywają Niemcy w procesie reformy ONZ?
Niemcy wraz z Namibią przejęły odpowiedzialność za pokierowanie całym procesem. Niezależnie od Szczytu Przyszłości ONZ, rząd federalny opowiada się za reformami w Organizacji Narodów Zjednoczonych, między innymi także w Radzie Bezpieczeństwa ONZ. „Ostatnie reformy miały miejsce przed 60 laty. Od tego czasu powstały nie tylko zjednoczone Niemcy, ale udało się uzyskać niezależność około 60 państwom. W Afryce, w Ameryce Łacińskiej, w Azji. Te Państwa słusznie domagają się prawa współstanowienia oraz należnego im miejsca przy stole“, powiedziała minister spraw zagranicznych Annalena Baerbock.  

Podczas konferencji szefów niemieckich misji dyplomatycznych we wrześniu w Berlinie, minister podkreśliła zasadnicze znaczenie współpracy międzynarodowej. Odnośnie roli Niemiec powiedziała: „Nie chcemy być stroną dążącą do „status quo”. Chcemy rozwijać porządek międzynarodowy – a mianowicie, poprzez uważne wysłuchanie życzeń naszych partnerów“. 

© www.deutschland.de