Przejdź do głównej zawartości

50 lat w roli cenionego członka ONZ

W 1973 roku Niemcy oficjalnie przystąpiły do Organizacji Narodów Zjednoczonych. W kolejnych latach Republika Federalna Niemiec coraz silniej angażowała się w działalność organizacji. 

11.09.2023
Flaga Organizacji Narodów Zjednoczonych w Bonn
Flaga Organizacji Narodów Zjednoczonych w Bonn © picture alliance/dpa/Revierfoto

Gdy 24 października 1945 r. weszła w życie Karta Narodów Zjednoczonych, traktat powołujący do życia Organizację Narodów Zjednoczonych, do ONZ należało 51 państw-założycieli. W zaledwie kilka miesięcy po zakończeniu II wojny światowej, członkostwo Niemiec było nie do pomyślenia. Republika Federalna Niemiec oraz ówczesna Niemiecka Republika Demokratyczna (NRD) oficjalnie przystąpiły do zrzeszenia państw dopiero w 1973 roku. W 2023 roku Niemcy obchodzą 50. rocznicę przystąpienia do Organizacji Narodów Zjednoczonych. Dziś Republika Federalna Niemiec jest jednym z państw najmocniej wspierających ONZ, także finansowo. Spojrzenie wstecz na historię ONZ i rolę, jaką pełnią w niej Niemcy: 

Od utworzenia ONZ do przystąpienia Niemiec 

Idea Organizacji Narodów Zjednoczonych zrodziła się już podczas II wojny światowej, na fali walki z nazistowskimi Niemcami. W sierpniu 1941 roku prezydent USA Franklin D. Roosevelt oraz brytyjski premier Winston Churchill określili w „Karcie Atlantyckiej“ podstawowe zasady i plany odnośnie porządku powojennego, co uważa się za ważny krok w kierunku późniejszego utworzenia ONZ. W niecałe dwa miesiące po zakończeniu II wojny światowej, 26 czerwca 1945 roku w San Francisco podpisano Kartę Narodów Zjednoczonych, a 24 października 1945 roku „konstytucja ONZ” weszła w życie. W Artykule 1. Karty określone zostały cele ONZ, z których pierwszy zakłada „utrzymywanie pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego“. 

Republika Federalna Niemiec oraz Niemiecka Republika Demokratyczna (NRD), utworzone w 1949 roku, w cztery lata po zakończeniu wojny, początkowo nie miały miejsca we wspólnocie. Jednak już w 1952 roku Republika Federalna Niemiec otrzymała status „obserwatora“ w ONZ, co świadczyło o coraz bliższych związkach z organizacją. W dniu 18 września 1973 roku Republika Federalna Niemiec oraz NRD oficjalnie przystąpiły do Organizacji Narodów Zjednoczonych jako jej 133. i 134. członek. 

Ówczesny kanclerz Niemiec, Willy Brandt, przed Zgromadzeniem Ogólnym ONZ w 1973 roku.
Ówczesny kanclerz Niemiec, Willy Brandt, przed Zgromadzeniem Ogólnym ONZ w 1973 roku. © picture alliance / akg-images

Rosnąca odpowiedzialność od zjednoczenia Niemiec w 1990 roku 

Wraz ze zjednoczeniem Niemiec w 1990 roku zakończyło się trwające 17 lat „podwójne członkostwo” Niemiec. W kolejnych latach, Republika Federalna Niemiec przejmowała coraz większą odpowiedzialność w ONZ: Niemcy angażowały się w liczne misje pokojowe i były wielokrotnie członkiem Rady Bezpieczeństwa ONZ.  

Widocznym znakiem zaangażowania Niemiec są liczne agencje ONZ w Bonn: już w 1951 roku w ówczesnej siedzibie rządu RFN powstało biuro łącznikowe Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców. Dziś na kampusie ONZ w Bonn znajduje się 26 agencji, w których pracuje łącznie około 1000 osób. Głównymi obszarami ich działalności są zrównoważony rozwój, ochrona środowiska i klimatu oraz kształcenie, transfer wiedzy i innowacje. W Niemczech obecne są również inne przedstawicielstwa ONZ: w Berlinie, Dreźnie, Frankfurcie nad Menem, Hamburgu, Norymberdze i Monachium.

Dzisiejsza rola Niemiec w Organizacji Narodów Zjednoczonych 

Minister spraw zagranicznych Niemiec Annalena Baerbock i sekretarz generalny ONZ António Guterres
Minister spraw zagranicznych Niemiec Annalena Baerbock i sekretarz generalny ONZ António Guterres © picture alliance / photothek

Republika Federalna Niemiec jest obecnie drugim największym płatnikiem składek na cały system ONZ i drugim największym donatorem dwustronnym pomocy humanitarnej. Rząd Niemiec podejmuje także działania na rzecz wzmocnienia ONZ, aby światowa społeczność mogła lepiej radzić sobie z wielkimi globalnymi wyzwaniami, takimi jak kryzys klimatyczny. Co więcej, Niemcy chcą ponownie aktywnie działać w najwyższym gremium Organizacji Narodów Zjednoczonych, dlatego ubiegają się o status niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ w latach 2027 - 2028. 

© www.deutschland.de 

Dieses YouTube-Video kann in einem neuen Tab abgespielt werden

YouTube öffnen

Treści stron trzecich

Używamy technologii YouTube do osadzania treści, które mogą gromadzić dane o Twojej aktywności. Sprawdź szczegóły i zaakceptuj usługę, aby wyświetlić tę zawartość.

Otwórz deklarację zgody

Piwik is not available or is blocked. Please check your adblocker settings.