Ana içeriğe geç

Korona krizine rağmen umut

Koronavirüs, yakın tarihin en büyük krizlerinden birine neden oldu. Peki, krizin hiç mi olumlu etkisi olmadı? Cesaret verici üç gelişme.

Martin Orth, 18.12.2020
Doğa canlanıyor: Kara Ormanlar’da bir şelale
Doğa canlanıyor: Kara Ormanlar’da bir şelale © Shutterstock

Krizin iklime olumlu etkileri

2020 yılının ilk yarısında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla atmosfere yaklaşık 1,6 milyar ton, başka bir ifadeyle % 8,8 daha az CO2 salındı. Bu veriler, Potsdam İklim Araştırmaları Enstitüsü’nün de (PIK) katıldığı bir araştırma sonucu elde edildi. En güçlü gerileme, yüzde 40 oranında kara trafiğinde yaşanırken, enerji sektöründe bu oran yüzde 22, sanayideyse yüzde 17 oldu. Almanya’da bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla 53 milyon ton, yani yüzde 14,9 daha az CO2 salımı gerçekleşti. 2020 yılının tamamı için tüm dünyada CO2 salımında yüzde 7’lik bir gerileme olacağı tahmin ediliyor.

Trafikte azalma: Stuttgart’ta bir otoyol
Trafikte azalma: Stuttgart’ta bir otoyol © picture alliance/dpa

Çalışma koşullarında iyileşme

Sağlık sigortası kurumu DAK’nın yapmış olduğu bir araştırmanın sonuçlarına göre evden çalışmaya geçiş Almanya’da, çalışanların çoğunun çalışma koşullarında iyileşme sağladı. Araştırmaya göre pandemi öncesinde çalışanların yüzde 21’i iş yüzünden düzenli olarak stres yaşadıklarını belirtirken bu oran korona krizi döneminde yüzde 15’e düştü. Bu dönemde düzenli olarak evden çalışmaya başlayanların yüzde 56’sı, evde, ofiste olduğundan daha verimli çalıştıklarını belirtti. Araştırmaya katılanların üçte ikisi de çalışma hayatlarıyla aile hayatlarını daha iyi dengeleyebildiklerini ifade etti.

Dijitalleşme ilerliyor

Bitkom Research firmasının, BT alanında hizmet sağlayıcısı Tata Consultancy Services (TCS) firması için gerçekleştirdiği anketin sonuçlarına göre, korona pandemisi Almanya’daki büyük şirketlerin dijitalleşme süreçlerine müthiş bir ivme kazandırdı. Çalışan sayısı 100 ve üzerinde olan şirketlerin dörtte üçü (yüzde 75) korona krizi döneminde edindikleri deneyimlerden yola çıkarak dijital cihaz, teknoloji ve uygulamalara olan yatırımlarını yükseltti. Her on şirketten dördü (yüzde 40), korona krizi nedeniyle iş modellerinin dijitalleştirilmesi sürecinin hızlandığını, bunun da sundukları ürün ve hizmetlerde bir değişime yol açtığını ifade etti. Her dört şirketten biri (yüzde 25) ticari süreçlerindeki dijitalleşmenin hızlandığını belirtti. Koronanın şirket içindeki dijitalleşme sürecine herhangi bir etkisinin olmadığını söyleyen şirket ise yok denecek kadar az (yüzde 0,2).

© www.deutschland.de

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here: