Ana içeriğe geç

Meclis karar süreci

Korona önlemleri, organ bağışı, ötenazi: Alman politikacılarının etik konularda nasıl karar verdiğini gösteriyoruz.

Christina Iglhaut, 23.05.2020
Meclis grubu disiplini ve etik arasındaki politik kararlar.
Meclis grubu disiplini ve etik arasındaki politik kararlar. © Ingo Bartussek - stock.adobe.com

Ötenaziye yasalar çerçevesinde izin vermeli mi? Organ bağışçısı olan herkesin kayıtlı olması gerekir mi? Koronayla ilgili hangi önlemlerin alınması gerekir? Alman Federal Meclisi milletvekilleri sık sık bu tür, etik açıdan zorlayıcı sorularla ilgili karar almak zorunda kalıyor. Peki, bu kararları nasıl alıyorlar? Kimlere danışabiliyorlar ve karar verirken gerçekten de bağımsızlar mı? Bu son sorunun cevabı aslında Alman Anayasasının 38. Maddesinde veriliyor: “Onlar [milletvekilleri], bütün halkın temsilcisi olup, kendilerine verilen temsil yetkisi ve talimatlarla bağlı olmayıp yalnız vicdanlarına karşı sorumludurlar”.

Alman milletvekillerinin, mecliste oy kullanırken, ait oldukları partinin meclis grubunda konuyla ilgili alınmış olan karar doğrultusunda oy kullanma zorunluluğu bulunmuyor. Öte yandan gerçeklikte çoğu zaman meclis grubu yönetiminin milletvekilleri üzerinde belli bir baskısı olabiliyor; bu durum genelde meclis grubu disiplini olarak tanımlanıyor. Fakat meclis grubu disiplinine aykırı davranan bir milletvekilinden konuyla ilgili hesap sorulması ya da milletvekilinin sorumlu tutulması söz konusu değil.

Kişisel vicdanın ön planda olduğu kararlar

Öte yandan bazı kararların oylanmasında meclis grubu yönetimi açık ve net bir şekilde milletvekillerinin bağımsız bir karar vermelerini isteyebiliyor. Kişisel vicdanın ön planda olduğu bu tür kararlar genelde öncesinde kamuoyunda uzun soluklu tartışmaların yaşanmış olduğu konularla ilgili oluyor. Örneğin, Alman Federal Meclisinde 30 Haziran 2017’de gerçekleştirilen oylamayla, hemcinsler arasındaki evliliğin eksiksiz bir evlat edinme hakkıyla birlikte yasalarca koruma altına alınıp alınamayacağına ilişkin verilen karar. Aynı şekilde, kâr amaçlı ticari ötenazi desteğinin yasaklanması da kişisel vicdanın ön planda olduğu bir karar olarak ele alınmıştı.

Milletvekilleri kimlere danışabiliyor?

Milletvekilleri kararlarını verirken birlikte çalıştıkları (bilimsel) çalışanlarının yanı sıra Alman Etik Konseyinden de destek alabiliyor. Yaşama ilişkin temel sorular konusunda çalışmalarda bulunan Konsey, toplum ve politikaya yönlendirici tavsiyelerde bulunuyor. Konseyin üyeleri, Federal Alman Meclisi Başkanı tarafından atanıyor. Başka alanların yanı sıra hukuk, tıp, felsefe gibi alanlardan uzmanların üye olarak yer aldığı Konsey, korona krizi günlerinde de önemli bir yol gösterici olma rolüne sahip.

Üçüncü taraf içeriği

İçeriği gömmek için etkinliğiniz hakkında veri toplayabilen YouTube kullanıyoruz. Lütfen ayrıntıları kontrol et ve bu içeriği görmek için hizmeti kabul et.

Rıza formunu aç

Piwik is not available or is blocked. Please check your adblocker settings.

© www.deutschland.de

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here: