Ana içeriğe geç

Cinsel ayrımcılığa karşı

Herkese evlilik hakkı ve üçüncü cinsiyet: Yeni yasalar Almanya’da LGBTQI+ topluluğu için eşitliğin önünü böyle açıyor.

Kim Berg, 11.12.2018
Wedding Photo
© Wedding Photo/AdobeStock

Cinsel ayrımcılığa karşı

Herkese evlenme hakkı, üçüncü cinsiyet ve evlat edinme hakkı: Almanya’da yasaların LGBTQİ bireylere verdiği destek hakkında.

Almanya’da cinsel ayrımcılığa karşı hangi yasalar bulunuyor?

Genel eşit muamele yasası tüm vatandaşlara cinsiyetlerinden ve cinsel yönelimlerinden bağımsız olarak eşit haklar tanıyor. Bu yasa lezbiyen, gey, biseksüel ve trans bireylerin (LGBT) ayrımcılığa uğratılmasını yasaklıyor. Federal Alman yönetimi 2017 yazında Ulusal Irkçılıkla Mücadele Eylem Planını genişleterek eşcinsellere ve trans bireylere yönelik nefreti de kapsayacak hale getirildi.

Herkese evlilik hakkı nedir?

Almanya’da eşcinsel çiftlere tanınan ilk yasal statü 2001 yılında hayata geçirilen ve eşcinsel evliliği olarak anılan tescilli hayat arkadaşlığı hakkı olmuştu. Bu statü çiftlerin ortak bir soyadı kullanmalarını olanaklı kılıyor, çiftlere birbirlerine destek olma yükümlüğü getiriyor ve miras konularını düzenliyordu. Fakat evlat edinme konusunda sınırlamalar vardı.

30 Haziran 2017 tarihinde Federal Alman Meclisi herkese evlilik hakkı tanıyan yasayı kabul etti. Bundan önce Insa Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen bir araştırmaya göre Almanların yüzde 74,4’ü yasanın çıkmasını destekliyordu. Eşcinsel çiftler 2017 Ekiminden bu yana resmi olarak evlenebiliyorlar ve heteroseksüel çiftlerle aynı haklara sahipler. Almanya dünyada eşcinsel çiftlerin evlenebildiği 24 ülkeden biri.

Evlenme hakkı eşcinsellerin evlat edinme haklarını nasıl etkiliyor?

Herkese evlilik hakkı eşcinsel çiftlerin birlikte çocuk edinebilmelerine de olanak tanıyor. Daha önce bu hakları olmayan çiftler yalnızca partnerlerinin öz çocuklarını ya da daha önceden evlat edinmiş oldukları çocukları üzerlerine kaydedebiliyorlardı.

“Üçüncü cinsiyet” nedir?

Almanya’da nüfus kayıtlarında 2018 Aralığından beri erkek ve kadın dışında cinsiyet kaydı olarak “farklı” (divers) yazmak da olanaklı. Bu doğumlarından itibaren biyolojik olarak hem kadın hem de erkek özellikleri taşıyan interseksüel bireylerin eşitliğine katkıda bulunuyor. Bugüne kadar bu bireyler için iki cinsiyetten birini seçme ya da cinsiyet hanesini boş bırakma zorunluluğu bulunuyordu. Federal Anayasa Mahkemesi 2017 yılında bu düzenlemenin anayasanın ayrımcılığı yasaklayan ilkesine aykırı olduğuna karar vermişti.

© www.deutschland.de

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here to: