Przejdź do głównej zawartości

Przeciwdziałanie dyskryminacji seksualnej

Małżeństwo dla wszystkich i dla przedstawicieli trzeciej płci: w jaki sposób nowe ustawy promują równość osób LGBTQI+ w Niemczech.

Kim Berg, 11.12.2018
Wedding Photo
© Wedding Photo/AdobeStock

Przeciwdziałanie dyskryminacji seksualnej

Małżeństwo dla wszystkich, trzecia płeć i prawa adopcyjne: jak ustawy promują równe prawa dla osób LGBTQI w Niemczech.

Jakie przepisy prawne dotyczące ochrony przed dyskryminacją seksualną istnieją w Niemczech?

Ogólna ustawa o równym traktowaniu gwarantuje równe prawa dla wszystkich obywateli, bez względu na płeć lub orientację seksualną. Zakazuje ona dyskryminacji lesbijek, gejów, biseksualistów i osób transgenderowych (LGBT). Latem 2017 Rząd Federalny rozszerzył Krajowy Plan Działania przeciwko Rasizmowi o homofobię i transfobię.

Co oznacza małżeństwo dla wszystkich?

Pierwszym krokiem w kierunku nadania statusu prawnego parom homoseksualnym był w 2001 roku zarejestrowany związek partnerski, potocznie zwany małżeństwem homoseksualnym. Umożliwiło to na przykład posiadanie wspólnego nazwiska, zobowiązywało partnerów do wzajemnej pomocy i regulowało prawo spadkowe. Jednakże istniały ograniczenia w zakresie adopcji dzieci.

30 czerwca 2017 Bundestag wydał decyzję zatwierdzającą małżeństwa dla wszystkich. Według ankiety Instytutu Insa spotkało się to z poparciem 74,7 procent Niemców. Pary tej samej płci mogą od października 2017 zawierać związki małżeńskie i są obecnie prawnie równorzędne z parami heteroseksualnymi. To czyni Niemcy jednym z 24 krajów na świecie, w których pary homoseksualne mogą zawierać małżeństwa.

Jaki wpływ ma małżeństwo dla wszystkich na prawo adopcyjne?

Małżeństwo dla wszystkich umożliwia teraz również parom tej samej płci wspólną adopcję dziecka. Wcześniej dozwolone było jedynie adoptowanie dziecka biologicznego lub adoptowanego dziecka partnera lub partnerki.

Co oznacza "trzecia płeć"?

Obok płci męskiej i żeńskiej w niemieckim rejestrze urodzeń od grudnia 2018 roku dopuszczalne jest również podanie kategorii „płeć zróżnicowana” (divers). Służy to równości osób interseksualnych, które od urodzenia wykazują zarówno męskie, jak i żeńskie cechy biologiczne. Dotychczas musieli oni akceptować nieprawidłowe przyporządkowanie do konkretnej płci lub nie wypełniali pola dotyczącego płci. W 2017 roku Federalny Trybunał Konstytucyjny uznał to za naruszenie zakazu dyskryminacji zawartego w Ustawie Zasadniczej.

© www.deutschland.de

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here to: