Fascynujący Berlin

Brandenburger Tor
Między polityką światową a sztuką uliczną - odkryj jedno z najbardziej ekscytujących miast na świecie.
Quick facts
4
państwowe uniwersytety

stanowią filary Berlina jako miejsca lokalizacji uniwersytetów.

7
najwyższej klasy klastrów

berlińskich uniwersytetów jest finansowanych w ramach federalnej i krajowej Strategii Doskonałości.

11
państwowych uczelni

i dwa uniwersytety konfesyjne mają swoją siedzibę w Berlinie.

30
prywatnych uczelni

oferuje uzyskanie zatwierdzonych przez państwo stopni naukowych.

191.000
studentów

uczęszcza na berlińskie uczelnie. Co piąty pochodzi z zagranicy.