Badania mózgu na najwyższym poziomie

Pięć faktów na temat berlińskiego klastra doskonałości NeuroCure: tutaj eksperci badają, jak funkcjonuje nasz mózg i opracowują przełomowe metody leczenia.

Neurowissenschaft
Getty Images/Cultura RF

Doskonałe badania w Berlinie: Siedem interdyscyplinarnych projektów badawczych prowadzonych na uniwersytetach berlińskich jest finansowanych w ramach Strategii Doskonałości rządu federalnego i rządów krajów związkowych. Jednym z nich jest NeuroCure.

Jaki jest cel berlińskiego klastra doskonałości NeuroCure?

Klaster doskonałości NeuroCure ma na celu - jak sugeruje jego nazwa – doprowadzenie do uzdrowienia układu nerwowego na wiele sposobów. Prowadzi badania nad projektami we wszystkich dziedzinach życia, od rozwoju embrionalnego do wieku podeszłego, zawsze ze szczególnym uwzględnieniem chorób neurologicznych i psychiatrycznych.

Chcemy lepiej zrozumieć choroby mózgu.

Dietmar Schmitz - neuronaukowiec na temat klastra doskonałości NeuroCure

W jaki sposób NeuroCure bada choroby?

„Chcemy wykorzystać badania podstawowe, aby przyczynić się do lepszego zrozumienia funkcji mózgu”, mówi Dietmar Schmitz, dyrektor Centrum Badań nad Neuronaukami w Klinice Uniwersyteckiej Charité w Berlinie i rzecznik NeuroCure. „Ponadto naukowcy z dziedziny badań podstawowych ściśle współpracują z lekarzami z poszczególnych klinik, aby lepiej zrozumieć choroby mózgu.” Naukowcy z klastra doskonałości badają zaburzenia rozwojowe układu nerwowego, jak również stwardnienie rozsiane, padaczkę, demencję Alzheimera i udary. Głównym zadaniem NeuroCure jest opracowywanie nowych terapii.

Co jeszcze oferuje NeuroCure?

Centrum Badań Klinicznych NeuroCure umożliwia pacjentom szybszy dostęp do nowej diagnostyki i nowych terapii. W Centrum wyniki badań podstawowych są przekazywane bezpośrednio do kliniki i udostępniane pacjentom. Program mentoringu „SPARK-Berlin” skupia naukowców w celu przyspieszenia przekładania wyników badań na leki istotne klinicznie. „Dzięki łączeniu w sieć bieżących działań badawczych i poprzez rekrutację wybitnych młodych naukowców siedziba neuronauki w Berlinie będzie stale rozbudowywana”, mówi rzecznik NeuroCure Dietmar Schmitz.

Jakie berlińskie instytucje należą do NeuroCure?

Uniwersytet im. Humboldtów uczestniczy w NeuroCure, podobnie jak Wolny Uniwersytet Berliński i słynny Uniwersytet Medyczny Charité. Częścią NeuroCure jest również Instytut Biologii Zakażeń im. Maxa Plancka oraz Instytut Farmakologii Molekularnej im. Leibniza. Stowarzyszenie Helmholtza, największa organizacja naukowa w Niemczech, jest zaangażowane w działalność Niemieckiego Centrum Chorób Neurodegeneracyjnych i Centrum Medycyny Molekularnej im. Maxa Delbrücka.

Które mądre umysły pracują dla NeuroCure?

24 najlepszych niemieckich i międzynarodowych naukowców z dziedziny neuronauki. Jednym z nich jest Michael Brecht. Za pionierską pracę nad neuronalnymi podstawami zachowań w 2012 roku otrzymał najwyżej dotowaną niemiecką nagrodę za badania naukowe - Nagrodę Leibniza. Albo Francuzka Emmanuelle Charpentier, laureatka Nagrody Leibniza w 2016 i jedna z odkrywczyń nożyczek genu CRISPR/Cas9. Zainteresowania badawcze biologa systemowego Nikolausa Rajewskiego obejmują zastosowanie sztucznej inteligencji w naukach przyrodniczych. Ekspert w dziedzinie genetyki Stephan Sigrist bada, w jaki sposób ludzie wraz z postępującym wiekiem tworzą nowe wspomnienia, tzn. jak mogą przechowywać to, czego się nauczyli.

Więcej informacji na temat NeuroCure

© www.deutschland.de

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here: