Duże firmy chcą zmniejszyć zużycie energii

Wiele firm przygotowuje programy oszczędzania energii. Niektórym udaje się zmniejszyć zużycie gazu o połowę i zastąpić go odnawialnymi źródłami energii.

Große Firmen wollen Energieverbrauch senken
BASF

Hanower/Berlin (dpa) - Wiele przedsiębiorstw w Niemczech przygotowuje kolejne programy oszczędzania energii, które mają na celu zabezpieczenie się przed zbliżającym się zaostrzeniem kryzysu gazowego i dodatkowym ryzykiem związanym z zaopatrzeniem w energię elektryczną. Programy te mają z jednej strony zagwarantować ich własne funkcjonowanie, z drugiej strony przyczynić się do stabilności mocy magazynowych i elektrowni.

Producent samochodów Mercedes-Benz rozważa w razie potrzeby zmniejszenie swojego zużycia gazu w Niemczech nawet o połowę. „środki te bylibyśmy w stanie wdrożyć jeszcze w tym roku” - powiedział niedawno dyrektor generalny Ola Källenius. Energia elektryczna ze spalania gazu powinna być w miarę możliwości zastępowana energią elektryczną ze źródeł odnawialnych.

Firma Salzgitter AG, drugi co do wielkości producent surowcochłonnych wyrobów stalowych, zamierza „ograniczyć wykorzystanie gazu ziemnego do minimum”. Po części da się go zastąpić olejem. Ponadto coraz częściej stosuje się tzw. gazy odlotowe, które powstają w produkcji jako produkty uboczny. W perspektywie średnioterminowej Salzgitter chce przekształcić produkcję surówki wielkopiecowej z węgla, która dotychczas odbywa się z udziałem węgla koksującego na wodór. W okresie przejściowym będą tu również wykorzystywane mieszanki gazu ziemnego.

W przemyśle chemicznym i farmaceutycznym, które wymagają do produkcji szczególnie dużo gazu, Niemieckie Stowarzyszenie Przemysłu Chemicznego VCI dostrzegło ostatnio zaledwie niewielki potencjał oszczędności. Pojawiły się też jednak bardziej optymistyczne głosy. BASF przewiduje, że główny zakład w Ludwigshafen będzie kontynuował produkcję nawet w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia gazowego.

Według szacunków organizacji parasolowej niemieckiego przemysłu maszynowego VDMA. w sektorze budowy maszyn niektórzy dostawcy mogliby poradzić sobie z redukcją zużycia gazu o 20 do 40 % - ale prawdopodobnie tylko na krótko. Możliwości oszczędzania energii rozważają także Deutsche Bahn, Deutsche Telekom oraz małe firmy należące do regionalnych izb przemysłowo-handlowych.

Źródło: dpa, tłumaczenie: deutschland.de