Nowy Trójkąt Weimarski

Ministrowie spraw zagranicznych Niemiec, Polski i Francji spotkali się w Paryżu  i chcą ożywić Forum Konsultacji

Außenminister Maas
dpa

Paryż (dpa) - Niemcy, Francja i Polska chcą lepiej koordynować swoją politykę zagraniczną i wzmocnić spójność pomiędzy Wschodem i Zachodem w Unii Europejskiej. "Są to burzliwe czasy w sąsiedztwie Europy" - powiedział minister spraw zagranicznych Heiko Maas w czwartek po spotkaniu w Paryżu z jego francuskim kolegą Jean-Yves Le Drian i polskim ministrem spraw zagranicznych Zbigniewem Rau.

Po kilkuletniej przerwie ministrowie spraw zagranicznych spotkali się ponownie na Forum Konsultacji Trójkąta Weimarskiego w sprawie polityki zagranicznej. "Tym, którzy już spisali ten format na straty możemy powiedzieć, że damy im lepszą lekcję", powiedział Maas. Le Drian powiedział, że nie jest rzeczą oczywistą, że Francja, Niemcy i Polska będą dziś razem pracować na rzecz pokoju.

Trójkąt Weimarski został założony w 1991 roku podczas spotkania ówczesnych ministrów spraw zagranicznych: Hansa-Dietricha Genschera, Rolanda Dumasa i Krzysztofa Skubiszewskiego w Weimarze w Turyngii. Początkowo jego głównym celem było zbliżenie Polski i innych państw Europy Wschodniej do Unii Europejskiej i NATO.

W końcu format stracił swoje znaczenie. Ostatnie spotkanie ministrów spraw zagranicznych odbyło się w 2016 roku na Zamku Ettersburg z okazji 25-lecia, a na szczeblu europejskich sekretarzy stanu odbyło się ono na początku roku. Ostatnie szczytowe spotkanie na szczeblu szefów państw i rządów miało miejsce w 2011 roku. W przyszłym roku format ten będzie obchodzić trzydziestolecie istnienia. Minister spraw zagranicznych Polski Rau powiedział, że ma nadzieję, iż będzie mógł wówczas powitać swoich partnerów w Polsce.

We wspólnym oświadczeniu te trzy kraje zdecydowanie potępiły przemoc władz białoruskich i arbitralne aresztowania po wyborach prezydenckich, których wyników nie uznają. Około 1 mln euro ma zostać udostępniony w ramach programu projektów na rzecz społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi. "Zgodziliśmy się bardzo konkretnie wspierać tam społeczeństwo obywatelskie", powiedział Maas. Ono jest nadal masowo tłumione. "Nie możemy stać bezczynnie i przyglądać się ciągłej przemocy rządzących w Mińsku".

Niemcy, Francja i Polska wyraziły również zaniepokojenie sytuacją organizacji praw człowieka i społeczeństwa obywatelskiego w Rosji po ataku trucizną na krytyka Kremla Aleksieja Nawalnego. W konflikcie we wschodniej części basenu Morza Śródziemnego wezwano Turcję do powstrzymania się od wszelkich jednostronnych działań. Inne tematy dotyczyły konfliktu w regionie Górskiego Karabachu na Kaukazie Południowym oraz walki z pandemią koronawirusa.