Przejdź do głównej zawartości

Uchodźcy z Ukrainy mogą wjechać wszędzie

Informacja władz federalnych: wjazd i rejestracja jest możliwa w całym kraju, nie tylko w Berlinie.

11.03.2022
Flüchtlinge aus der Ukraine können überall einreisen
© picture alliance/dpa

Dla rządu federalnego szczególnie ważne jest w tych dniach, aby osoby uciekające do Niemiec przed wojną w Ukrainie otrzymały szybką pomoc i rzetelne informacje dotyczące ich wjazdu i pobytu w Niemczech. W tym kontekście najważniejszym priorytetem jest zapewnienie obywatelom Ukrainy, a także obywatelom innych państw, którzy uciekli z Ukrainy, możliwości szybkiego i przejrzystego uzyskania informacji o życiu codziennym i życiu w Niemczech.

Oto najważniejsze informacje:

  • Nieprawdą jest, że wjazd lub jakakolwiek rejestracja uchodźców z Ukrainy jest możliwa tylko w Berlinie. Jest to możliwe na całym terenie Niemczech.
  • Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Ojczyzny wydało rozporządzenie prawne, na mocy którego osoby przesiedlone z Ukrainy do Niemiec nie muszą posiadać tytułu pobytowego. Weszło ono w życie 9 marca 2022 roku i jest stosowane z mocą wsteczną od 24 lutego 2022 roku.
  • Rozporządzenie to zabezpiecza pod względem prawnym wjazd i pobyt uchodźców na terenie Niemiec oraz daje im czas niezbędny do uzyskania tytułu pobytowego na całym terytorium Niemiec.
  • Uchodźcy, którzy nie potrzebują świadczeń i pomocy państwa w ramach ruchu bezwizowego, zostaną zarejestrowani tylko wtedy, gdy złożą wniosek o wydanie tytułu pobytowego w odpowiednim urzędzie do spraw cudzoziemców na terenie Niemiec zgodnie z § 24 ustawy o pobycie.
  • W przeciwnym razie dana osoba zostanie zarejestrowana tylko wtedy, gdy zwróci się do urzędu w celu uzyskania pomocy, np. w postaci zakwaterowania lub innych świadczeń.
  • Inne informacje są nieprawidłowe. Na następujących stronach internetowych można znaleźć rzetelne informacje rządu federalnego, obszerne FAQ (często zadawane pytania) w kilku językach - także po ukraińsku - zawierające informacje na temat azylu, aktualnych przepisów dotyczących wjazdu i pobytu, a także usług pomocniczych: deutschland.de, diplo.de (strona Federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych), BMI (strona Federalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych) oraz na stronie Ministra Stanu ds. Migracji, Uchodźców i Integracji, a także na stronie internetowej  bundesregierung.de. Tutaj można uzyskać wszystkie materiały informacyjne na temat szczepienia przeciw Covid-19 z Federalnej Centrali Oświaty Zdrowotnej w języku ukraińskim.