Więcej broni dla Ukrainy

Państwa NATO planują rozszerzenie wsparcia militarnego. Niemiecka minister spraw zagranicznych Annalena Baerbock zapowiedziała na maj nieformalne spotkanie robocze ministrów spraw zagranicznych NATO, które ma się odbyć w Berlinie.

Mehr Waffen für die Ukraine
AP

Bruksela (dpa) – Państwa NATO planują znaczne rozszerzenie wsparcia militarnego dla Ukrainy. Na czwartkowym spotkaniu ministrów spraw zagranicznych w Brukseli nastąpiła radykalna zmiana kursu w kwestii dostaw broni ciężkiej do zaatakowanego przez Rosję kraju. Jeszcze jakieś dwa tygodnie temu, na specjalnym szczycie NATO, wsparcie takie wykluczono. Głównym powodem podawanym wówczas była obawa, że w odpowiedzi Rosja może podjąć działania przeciwko państwom NATO.

Wypowiedzi ministrów spraw zagranicznych państw NATO na czwartkowym spotkaniu brzmiały teraz zupełnie inaczej. Szefowa niemieckiego MSZ Annalena Baerbock powiedziała, że wraz ze swoimi partnerami rozważa się możliwości intensywniejszego i bardziej skoordynowanego wsparcia Ukrainy w przyszłości. Ukraina ma prawo do samoobrony. Jednym z powodów zmiany kursu przez państwa NATO jest odkrycie zbrodni wojennych w okolicach stolicy kraju, Kijowa, po wycofaniu się wojsk rosyjskich. W celu osiągnięcia dalszych porozumień co do sposobu postępowania w obliczu wojny Rosji z Ukrainą, Baerbock zapowiedziała na maj nieformalne spotkanie robocze ministrów spraw zagranicznych państw NAT, które ma się odbyć w Berlinie. Spotkanie to będzie również dotyczyć wzmocnienia zdolności obronnych państw sojuszniczych i lepszego zabezpieczenia południowo-wschodniej flanki sojuszu.

Źródło : dpa, tłumaczenie: deutschland.de