Większa ochrona przed bezrobociem

Przy pomocy pakietu środków zaradczych niemiecki minister pracy zamierza zminimalizować likwidację miejsc pracy w przypadku recesji gospodarczej.

 

Mehr Schutz vor Arbeitslosigkeit
dpa

Herxheim (dpa) - Federalny minister pracy Hubertus Heil chce zapewnić pracownikom w Niemczech lepszą ochronę przed bezrobociem w przypadku kryzysu gospodarczego. W położonej w Nadrenii-Palatynacie miejscowości Herxheim Heil powiedział: «Na wypadek, gdyby nie było to jedynie ochłodzenie koniunktury, chcemy przygotować się również na wypadek kryzysu.

Polityk przedstawił ogólną koncepcję planowanej «Ustawy o pracy jutra». Przedłożenie jej planuje na jesień. Ma ona ułatwić wypłatę wynagrodzenia za pracę w skróconym wymiarze godzin oraz zapewnić większą pomoc budżet państwa w kwestii kształcenia zawodowego.
«Będziemy mieć do dyspozycji wszelkie narzędzia, konieczne dla wprowadzenia działań osłonowych w razie kryzysu gospodarczego na rynku pracy», oświadczył Heil. Jednocześnie chciałby, aby ustawa dała pracownikom możliwości podążania za zmianami zachodzącymi na ich stanowiskach pracy w związku z wdrażaniem technologii cyfrowych i wymogami ekologicznymi.

Heil mówił o «zestawie narzędzi, które zadbają o to, aby pracownicy nie pozostali w tyle».

Jego zdaniem, ustawa powinna przede wszystkim nawiązywać do obowiązującej od początku bieżącego roku ustawy o szansach kwalifikacyjnych (niem. Qualifizierungschancengesetz). Dzięki tej ustawie Federalny Urząd Pracy (BA) może przynajmniej częściowo pokryć koszty doskonalenia zawodowego. Pracodawcy otrzymują dopłaty do kosztów wynagrodzenia, jeżeli w czasie trwania szkoleń zwolnią swoich pracowników z obowiązku stawiennictwa w pracy zachowując przy tym ciągłość wypłaty wynagrodzenia.

Większe firmy muszą się bardziej angażować niż małe czy średnie przedsiębiorstwa. Oprócz tego  Heil ma zamiar ułatwić zastosowanie wypłaty wynagrodzenia za pracę w skróconym wymiarze godzin, po tym, jak instrument ten pomógł zapobiec masowemu wzrostowi bezrobocia wskutek kryzysu finansowego w 2008 r.

Heil zapowiedział, że tam, gdzie to tylko będzie możliwe, praca w skróconym wymiarze godzin powinna być w przyszłości połączona również ze zdobywaniem kwalifikacji.

Źródło: dpa; tłumaczenie: deutschland.de