Przejdź do głównej zawartości

Lekarka bez granic

Prof. dr Thi Minh Tam Ta wyjaśnia, dlaczego międzynarodowa wymiana na obszarze zdrowia psychicznego jest konieczna. Dr Thi Minh Tam Ta z Wietnamu.

Jessica KraußJessica Krauß, 03.04.2024
Prof. Dr Ta jest specjalistką w dziedzinie psychiatrii i psychoterapii.
Prof. Dr Ta jest specjalistką w dziedzinie psychiatrii i psychoterapii. © Jessica Krauß, Fazit

Reprezentanci międzynarodowej sieci połączeń: przedstawiamy ludzi, którzy na całym świecie urzeczywistniają ideę Niemiec jako globalnego partnera. Ponieważ globalne zadania można realizować tylko wspólnie.

Thi Minh Tam Ta zawsze chciała poprawić opiekę nad zdrowiem psychicznym w swoim rodzinnym Wietnamie. W 2006 r., po ukończeniu studiów medycznych, przyjechała do Niemiec, aby poznać niemiecki system opieki zdrowotnej i zrobić doktorat. Obecnie jest profesorem psychiatrii i psychoterapii i pracuje jako lekarz-specjalista i ordynatorka w specjalistycznej psychiatrycznej i psychoterapeutycznej przychodni dla wietnamskich migrantów w Szpitalu Uniwersyteckim Charité w Berlinie. Ponadto kieruje różnymi międzynarodowymi projektami dotyczącymi zdrowia psychicznego w Wietnamie. Bardzo dobrze wie, w jakich obszarach Wietnam i Niemcy mogą się od siebie uczyć i dlaczego wymiana międzynarodowa w sektorze zdrowia jest tak ważna.

Dieses YouTube-Video kann in einem neuen Tab abgespielt werden

YouTube öffnen

Treści stron trzecich

Używamy technologii YouTube do osadzania treści, które mogą gromadzić dane o Twojej aktywności. Sprawdź szczegóły i zaakceptuj usługę, aby wyświetlić tę zawartość.

Otwórz deklarację zgody

Piwik is not available or is blocked. Please check your adblocker settings.

Dzięki Pani staraniom szpitale w Niemczech i Wietnamie nawiązały współpracę. Jak wygląda wymiana między tymi dwoma partnerami?

Celem Programu Partnerstwa Klinicznego jest promowanie współpracy i wzajemnego wsparcia między różnymi szpitalami lub placówkami opieki zdrowotnej w Niemczech i na Globalnym Południu. W ramach tego programu my, jako Charité, od 2016 r. współpracujemy z Uniwersytetem Medycznym w Hanoi, który jest wiodącym uniwersytetem medycznym w Wietnamie. List intencyjny, który został podpisany w 2010 r., ukierunkowuje naszą współpracę na badania, nauczanie i jakość leczenia. Po latach współpracy widać, że dzięki niej znacząco poprawiła się opieka psychiatryczna w Wietnamie. W 2024 roku wspólnie zorganizujemy pierwszą międzynarodową konferencję mającą na celu wzmocnienie znaczenia psychologii klinicznej i psychoterapii.

Współpraca międzynarodowa jest wyrazem wspólnej odpowiedzialności.
Thi Minh Tam Ta, ordynatorka w szpitalu Charité

Dlaczego współpraca międzynarodowa obejmująca kwestie zdrowotne jest istotna?

Tylko dzięki wymianie międzynarodowej można sprostać globalnym wyzwaniom dotyczącym zdrowia, można promować ideę równości szans oraz zapewniać dobrobyt społeczeństw na całym świecie. Współpraca jest wyrazem wspólnej odpowiedzialności i świadomości, że zdrowie jest globalnym dobrem publicznym.

Co planuje Pani w przyszłości?

Właśnie rozpoczęliśmy projekt mający na celu poprawę opieki nad zdrowiem psychicznym członków społeczności LGBTQI+ oraz projekt zapewniający opiekę psychiczną dla dzieci i młodzieży. Chcemy również poszerzyć naszą sieć partnerską o nowe szpitale w Wietnamie. W dłuższej perspektywie zamierzamy nawiązać współpracę z Laosem, Kambodżą i Tajwanem.