Polityka

Zaangażowanie na rzecz Europy, rozwoju i dialogu na całym świecie to istotne filary niemieckiej polityki.

Temat tygodnia: Wybory do Bundestagu 2021

Dobry wybór

Wybory w Niemczech: po raz czwarty od 2009 roku wybory do Bundestagu będą obserwowane przez zespół OBWE.