Środowisko

Niemcy są pionierem ochrony klimatu i rozwoju energii odnawialnych na świecie.

TEMAT TYGODNIA: NOWA PRACA

Miasta przyjazne mieszkańcom i zrównoważone

Stuttgart planuje nową dzielnicę: jej centrum lokalne to miejsce sprzyjające rozwojowi mobilności, logistyki i kultury. W jaki sposób chcemy mieszkać, pracować i żyć w przyszłości? Urbaniści i architekci pracują nad projektowaniem miast przyszłości.
Temat tygodnia: Rezerwaty biosfery UNESCO

„Wielki skarb”

Wzory do naśladowania w zakresie zrównoważonego rozwoju: Lutz Möller z Niemieckiej Komisji UNESCO mówi o wartości rezerwatów biosfery.