Przejdź do głównej zawartości

Studia wirtualne w Niemczech

Bez względu na to, czy chodzi o dalszą edukację, studia licencjackie czy magisterskie: wiele uniwersytetów w Niemczech oferuje studia online.

Kim Berg, 15.06.2020
Studenci z całego świata mogą uczyć się na niemieckich uniwersytetach online.
Studenci z całego świata mogą uczyć się na niemieckich uniwersytetach online. © Rido - stock.adobe.com

Studia online na uniwersytecie kształcenia na odległość

Uniwersytet kształcenia na odległość FernUni w Hagen jest jedynym uniwersytetem państwowym, który oferuje wyłącznie kierunki studiów na odległość. Skupiając 76 000 studentów jest tym samym największą niemiecką uczelnią. Oferuje dziesięć kierunków studiów licencjackich i 15 magisterskich. Materiały edukacyjne są dostępne online lub w razie potrzeby wysyłane pocztą do wszystkich krajów świata.

Studia online na uniwersytecie pracującym w trybie stacjonarnym

Nie tylko uniwersytety kształcenia na odległość oferują kierunki studiów online. Wiele uniwersytetów pracujących w trybie stacjonarnym ma obecnie w swoich programach także wirtualne kierunki studiów. Wolny Uniwersytet w Berlinie oferuje na przykład internetowe studia magisterskie w dziedzinie stosunków międzynarodowych, a na Uniwersytecie we Freiburgu studenci mogą uzyskać tytuł magistra nauk w zakresie inżynierii energii słonecznej. Wiele kursów online na uczelniach wyższych jest przeznaczonych dla studentów zagranicznych i dlatego odbywają się one głównie w języku angielskim.

Tak odbywają się studia przez Internet

Studenci otrzymują materiały do nauki w trybie online przez Internet lub pocztą. Wykłady i seminaria odbywają się online za pośrednictwem wykładów na żywo, wideokonferencji lub za pomocą wideo i podcastów, które są dostępne w każdej chwili na stronie internetowej. Egzaminy odbywają się online lub w lokalnych ośrodkach egzaminacyjnych.

Informacji na temat różnych kierunków studiów dla studentów zagranicznych udziela również Niemieckie Centrum Wymiany Akademickiej (DAAD). Jest to największa na świecie organizacja finansująca międzynarodową wymianę studentów i naukowców.

© www.deutschland.de

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here: