Przejdź do głównej zawartości

Daj gazu i podejmij studia z zakresu wodoru!

Wodór to temat przyszłości. Tutaj znajdziesz cztery uczelnie, które już teraz włączają technologie wodorowe do swoich programów nauczania.

Gunda Achterhold, 05.03.2021
„Spektralna symfonia żywiołów” na Uniwersytecie Technicznym w Dreźnie
„Spektralna symfonia żywiołów” na Uniwersytecie Technicznym w Dreźnie

1. Bodźce dla elektromobilności

W ramach wspólnego programu studiów magisterskich w zakresie technologii wodorowych i ogniw paliwowych pięć uczelni członkowskich Federacji Uniwersytetów Południowo-Zachodnich (HfSW) łączy swoją wiedzę w dziedzinie elektromobilności. Ten pozazawodowy, anglojęzyczny kierunek studiów jest ściśle powiązany z programem magisterskim z zakresu elektromobilności i przygotowuje studentów do rozwijania koncepcji alternatywnych źródeł energii w zastosowaniach mobilnych.

2. Czysta energia dla procesów chemicznych

Na Uniwersytecie im. Fryderyka i Aleksandra w Erlangen i Norymberdze (FAU) tematyka związana z wodorem jest szeroko reprezentowana, zwłaszcza w ramach badawczych kierunków studiów prowadzonych na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Bioinżynierii. Począwszy od semestru zimowego 2021/22 na studiach licencjackich i magisterskich oferowany będzie anglojęzyczny kierunek studiów Procesy Czystej Energetyki (CEP). Nacisk kładziony jest tutaj na zrównoważoną produkcję, dystrybucję i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w przemyśle chemicznym oraz na zmiany w procesach chemicznych.

3. Bezpieczeństwo technologii wodorowych

Katedra Technologii Wodorowej i Energii Jądrowej (WKET) na Uniwersytecie Technicznym w Dreźnie oferuje możliwość wyboru modułów dotyczących wodoru jako nośnika energii. Studenci dyplomowego kierunku studiów z zakresu technologii energetycznej mogą pogłębić swoją wiedzę w dziedzinie technologii energii jądrowej, włącznie z demontażem obiektów. Produkcja i zastosowanie wodoru, jak również kwestie bezpieczeństwa technologii wodorowych stanowią drugi obszar zainteresowania.

4. Zrównoważone magazynowanie energii z odnawialnych źródeł

Wiatr, woda, słońce: w Instytucie Systemów Energii Odnawialnej (IHRES) na Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Stralsundzie ważną rolę odgrywają energooszczędne technologie przyszłości. Kierunek studiów licencjackich w zakresie energii z odnawialnych źródeł uczy, jakie technologie są dostępne i jak można je zintegrować z sieciami dostaw energii. Technologia wodorowa jest modułem obowiązkowym na 5 semestrze.

© www.deutschland.de

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here: