Przejdź do głównej zawartości

Nauka połączona w sieć

Badania na rzecz zdrowia: cztery przykłady wybitnych projektów międzynarodowych z udziałem Niemiec

Christian Heinrich, 17.10.2021
Niemieckie instytucje badawcze współpracują z partnerami na całym świecie.
Niemieckie instytucje badawcze współpracują z partnerami na całym świecie. © vectorfusionart - stock.adobe.com

 

Komórka jako klucz

LifeTime to gigantyczny europejski projekt, w który zaangażowanych jest ponad 120 naukowców i naukowczyń z 53 instytucji badawczych w 18 krajach. Celem jest lepsze zrozumienie pojedynczej komórki ciała i umożliwienie wyciągnięcia wniosków na temat mechanizmów chorobowych zespołów komórek i organów. Badacze są szczególnie zainteresowani aktywnością genomu w procesie starzenia się oraz w rozwoju chorób. Koordynatorami inicjatywy są Centrum Medycyny Molekularnej Maxa Delbrücka (MDC) w Berlinie oraz Instytut Curie w Paryżu.

Na rzecz leku przeciwko COVID-19

Naukowcy skupieni w Necessity, projekcie Centrum Helmholtza w Berlinie (HZB), Uniwersytetu Medycznego w Innsbrucku w Austrii i Uniwersytetu Palackiego w Ołomuńcu w Czechach, pracują nad zbadaniem ponad 8000 związków chemicznych pod kątem ich możliwego działania przeciwko COVID-19. Stosowana jest tu metoda o wysokiej przepustowości, która pozwala na jednoczesną analizę dużej liczby obiecujących związków. Celem jest dostarczenie wskazań do opracowania leku przeciwko COVID-19.

Gruźlica na celowniku

30 partnerów z 13 krajów: w ramach międzynarodowego konsorcjum Środowisko akademickie i przemysł łączą innowacje i leczenie gruźlicy, w skrócie UNITE4TB, badacze pracują nad opłacalnymi terapiami przeciw gruźlicy oraz nad dalszym rozwojem istniejących leków. Uczestnikami z Niemiec są Klinika Uniwersytetu Ludwika i Maksymiliana (LMU) w Monachium oraz Niemieckie Centrum Badań nad Zakażeniami (DZIF).

Zrozumieć obraz

Analiza mikroskopowych obrazów tkanek – zarówno chorych, jak i zdrowych ludzi – może być trudna i czasochłonna. Projekt „Essential Open Source Software for Science” (Istotne otwartoźródłowe oprogramowanie na rzecz nauki), w którym uczestniczą badacze z Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie oraz naukowcy i naukowczynie z Francji i Wielkiej Brytanii, ma na celu zaradzenie tej sytuacji i opracowanie metod, które będą dostępne dla użytkowników i użytkowniczek nieposiadających wiedzy programistycznej.

© www.deutschland.de

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here: