Przejdź do głównej zawartości

DAAD - Zmiana poprzez wymianę

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej udzieliła do tej pory wsparcia ponad 2,6 milionom absolwentów szkół wyższych.

15.04.2021

Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (DAAD) jest największą na świecie organizacją finansującą międzynarodową wymianę studentów i naukowców. Organizacja ta, z siedzibą w Bonn i światową siecią liczącą 18 placówek terenowych, 51 centrów informacyjnych (IC), 500 lektorów i asystentów językowych oraz 20 centrów studiów niemieckich i europejskich, wspiera corocznie ponad 140 000 niemieckich i zagranicznych studentów i naukowców. Berliński program DAAD skierowany do artystów jest jednym z najbardziej znanych na świecie programów stypendialnych dla artystów. Od momentu założenia w 1925 roku DAAD wsparł prawie 2,6 miliona absolwentów szkół wyższych w kraju i za granicą. Ponadto DAAD propaguje umiędzynarodowienie niemieckich szkół wyższych, promuje studia germanistyczne i język niemiecki za granicą, wspiera kraje rozwijające się w tworzeniu efektywnych szkół wyższych i doradza decydentom w zakresie polityki edukacyjnej, zagranicznej polityki naukowej i rozwojowej. Motto DAAD: „Zmiana poprzez wymianę”.

www.daad.de