„Antysemityzm dotyczy nas wszystkich”

Czerwone linie i odwaga cywilna – Felix Klein wyjaśnia, dlaczego w 2018 roku Niemcy potrzebują pełnomocnika ds. antysemityzmu.

Akcja przeciwko antysemityzmowi pod hasłem „Berlin nosi jarmułkę”
Akcja przeciwko antysemityzmowi pod hasłem „Berlin nosi jarmułkę” dpa

Niemiecki prawnik i dyplomata Felix Klein od maja 2018 zajmuje stanowisko pełnomocnika rządu RFN ds. życia Żydów w Niemczech i walki z antysemityzmem.

Pełnomocnik ds. antysemityzmu Felix Klein
Pełnomocnik ds. antysemityzmu Felix Klein dpa

Proszę Pana, jakie cele chciałby Pan osiągnąć na stanowisku pełnomocnika ds. antysemityzmu?
Chciałbym uzmysłowić niemieckiemu społeczeństwu, że antysemityzm jest wielkim złem, które dotyczy w tym kraju nie tylko Żydów, lecz nas wszystkich. Osoby angażujące się na rzecz walki z antysemityzmem chciałbym zachęcić do tworzenia sieci kontaktów i zajmowania bardziej zdecydowanych postaw. Natomiast Żydów w Niemczech chciałbym skłonić do tego, aby ujawniali wymierzone w nich ataki.

Czy należałoby tematykę Holocaustu omawiać w szkołach jeszcze intensywniej?
Przepływ historii do teraźniejszości i przyszłości powinien być bardziej wyrazisty. Musimy uzmysłowić innym, co to znaczy, jeżeli dziś na ulicy obserwujemy akty przemocy. W międzyczasie prawie co piąty uczeń ma tło migracyjne. Dlatego ważnym jest, aby nie tylko niemieccy, ale wszyscy uczniowie, zostali włączeni w proces rozliczenia się z okresu Holocaustu. Przesłanie brzmi: tu chodzi o wartości ogólne, które w niegodziwy sposób są znieważane.

Początek antysemityzmu jest często ledwie zauważalny. Nawarstwianie się problemów jest bardzo niebezpiecznym zjawiskiem.

Dr Felix Klein, pełnomocnik ds. antysemityzmu

Czy to prawda, że wraz z imigrantami z Bliskiego Wschodu do Niemiec przybędzie nowa forma przejawiania antysemityzmu?
Wielu imigrantów podlega procesom socjalizacji w krajach, w których przekazywany jest absolutnie nieakceptowalny dla nas obraz Żydów. Przeciwdziałanie temu jest zadaniem integracji. Kto chce żyć w Niemczech, musi pewne wartości zaakceptować. Jedną z nich jest respekt wobec Żydów i stosunek do niemieckiej historii.

Czy w Niemczech potrzeba więcej cywilno-społecznego zaangażowania w walkę przeciwko ekstremizmowi?
Media społecznościowe przyczyniły się do brutalizacji naszego politycznego i społecznego dyskursu. Wiele nieakceptowalnych wypowiedzi pozostaje w sieci bez odpowiedzi. Musimy znów przesunąć czerwone linie tam, gdzie powinny się one znajdować. Początek antysemityzmu jest często ledwie zauważalny. Nawarstwianie się problemów jest bardzo niebezpiecznym zjawiskiem.

Rozmawiała: Tanja Zech

© www.deutschland.de

Newsletter #UpdateGermany: You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here to: