Przejdź do głównej zawartości

„Antysemityzm dotyczy nas wszystkich”

Czerwone linie i odwaga cywilna – Felix Klein wyjaśnia, dlaczego w 2018 roku Niemcy potrzebują pełnomocnika ds. antysemityzmu.

05.11.2018
Akcja przeciwko antysemityzmowi pod hasłem „Berlin nosi jarmułkę”
Akcja przeciwko antysemityzmowi pod hasłem „Berlin nosi jarmułkę” © dpa

Niemiecki prawnik i dyplomata Felix Klein od maja 2018 zajmuje stanowisko pełnomocnika rządu RFN ds. życia Żydów w Niemczech i walki z antysemityzmem.

Pełnomocnik ds. antysemityzmu Felix Klein
Pełnomocnik ds. antysemityzmu Felix Klein © dpa

Proszę Pana, jakie cele chciałby Pan osiągnąć na stanowisku pełnomocnika ds. antysemityzmu?
Chciałbym uzmysłowić niemieckiemu społeczeństwu, że antysemityzm jest wielkim złem, które dotyczy w tym kraju nie tylko Żydów, lecz nas wszystkich. Osoby angażujące się na rzecz walki z antysemityzmem chciałbym zachęcić do tworzenia sieci kontaktów i zajmowania bardziej zdecydowanych postaw. Natomiast Żydów w Niemczech chciałbym skłonić do tego, aby ujawniali wymierzone w nich ataki.

Czy należałoby tematykę Holocaustu omawiać w szkołach jeszcze intensywniej?
Przepływ historii do teraźniejszości i przyszłości powinien być bardziej wyrazisty. Musimy uzmysłowić innym, co to znaczy, jeżeli dziś na ulicy obserwujemy akty przemocy. W międzyczasie prawie co piąty uczeń ma tło migracyjne. Dlatego ważnym jest, aby nie tylko niemieccy, ale wszyscy uczniowie, zostali włączeni w proces rozliczenia się z okresu Holocaustu. Przesłanie brzmi: tu chodzi o wartości ogólne, które w niegodziwy sposób są znieważane.

Początek antysemityzmu jest często ledwie zauważalny. Nawarstwianie się problemów jest bardzo niebezpiecznym zjawiskiem.
Dr Felix Klein, pełnomocnik ds. antysemityzmu

Czy to prawda, że wraz z imigrantami z Bliskiego Wschodu do Niemiec przybędzie nowa forma przejawiania antysemityzmu?
Wielu imigrantów podlega procesom socjalizacji w krajach, w których przekazywany jest absolutnie nieakceptowalny dla nas obraz Żydów. Przeciwdziałanie temu jest zadaniem integracji. Kto chce żyć w Niemczech, musi pewne wartości zaakceptować. Jedną z nich jest respekt wobec Żydów i stosunek do niemieckiej historii.

Czy w Niemczech potrzeba więcej cywilno-społecznego zaangażowania w walkę przeciwko ekstremizmowi?
Media społecznościowe przyczyniły się do brutalizacji naszego politycznego i społecznego dyskursu. Wiele nieakceptowalnych wypowiedzi pozostaje w sieci bez odpowiedzi. Musimy znów przesunąć czerwone linie tam, gdzie powinny się one znajdować. Początek antysemityzmu jest często ledwie zauważalny. Nawarstwianie się problemów jest bardzo niebezpiecznym zjawiskiem.

Rozmawiała: Tanja Zech

© www.deutschland.de

Newsletter #UpdateGermany: You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here to: