Ana içeriğe geç

Madde 3: Eşitlik İlkesi

Aile Bakanı Franziska Giffey: „Kadınlar her şeyi yapabilir. Bu bir gerçek ve bir taleptir“.

Franziska Giffey, 24.04.2019
Almanya Aile Bakanı Franziska Giffey
Almanya Aile Bakanı Franziska Giffey © Photothek

Bütün insanlar yasa önünde eşittir“, diyor Alman Anayasası’nın 3. Maddesi. Ayrıca: „Erkekler ve kadınlar eşit haklara sahiptirler“. Bu ikinci cümle uğruna, anayasanın fikir anası dört kadın mücadele verdi. Bu maddenin büyük önem kazanmasını sağlayan da, yine bir kadındı: Anayasa Mahkemesi’ndeki ilk kadın hakim Erna Scheffler. Kadınla erkeğin evlilik ve aile içinde eşit haklara sahip oldukları yönünde 1953’te alınan prensip kararında rol oynadı. Karı koca arasında fikir ayrılıkları olması halinde evin erkeğine tanınan son sözü söyleme imtiyazını da o kaldırdı.  

Bütün insanlar yasa önünde eşittir.
Federal Almanya Anayasası 3. Maddesi

Bu kararların getirdiği sonuç; evlilik, aile ve çalışma hukukunda çok sayıda kadının hayatını iyileştiren değişikliklerdi. Kadınlar, 1919 yılından seçme ve seçilme hakkına sahiplerdi. 1970’li yıllardan beri eşlerinin rızası olmadan da çalışabiliyorlar. 1994 yılında 3. maddenin ikinci fıkrası eklendi. Devlet o zamandan beri, gerçek hak eşitliğini sağlamakla yükümlü.

Dieses YouTube-Video kann in einem neuen Tab abgespielt werden

YouTube öffnen

Üçüncü taraf içeriği

İçeriği gömmek için etkinliğiniz hakkında veri toplayabilen YouTube kullanıyoruz. Lütfen ayrıntıları kontrol et ve bu içeriği görmek için hizmeti kabul et.

Rıza formunu aç

Piwik is not available or is blocked. Please check your adblocker settings.

Hak eşitliğine hayatın tüm alanlarında gerçekten ulaşılıncaya kadar, yapmamız gereken daha epeyce iş var: Kadınların aldıkları brüt ücret, erkeklere kıyasla ortalama yüzde 21 daha az. Yönetim kademelerinde kadınlara daha az rastlanıyor. Üstelik Almanya’da yaşayan tüm kadınların yüzde 40’ı bedensel veya cinsel şiddetle karşılaşmış. Bunu değiştirmek için mücadele veriyorum.

Ben gerçek hak eşitliği için çalışıyorum; kadınlar ve erkekler için, her yerde.
Almanya Aile Bakanı Franziska Giffey

Şunu söylüyorum: Kadınlar her şeyi yapabilirler; bu bir gerçek ve aynı zamanda bir taleptir de. Kadınların gerçekten her şeyi yapabilmeleri için, genel koşulların uygun olması gerekir. Bunun için, kadınlarla erkeklerin yönetim kademelerine eşit haklarla katılmalarına ilişkin yasa ve şeffaf ücret yasasıyla çalışıyoruz. Ben, kadına karşı şiddetle mücadele ediyorum: Bir yuvarlak masayla, eyaletler ve yerel yönetimlerle birlikte; kadın sığınma evlerinin, sığınma konutlarının ve şiddete maruz kalmış kadınlara yönelik seyyar programların finansmanını sürekli biçimde güvence altına almak istiyorum. Ve sosyal mesleklerin saygınlığının artması için uğraşıyorum: artık okul parası değil; meslek eğitimi ücreti, daha iyi ücret ve daha iyi çalışma koşulları. Bu alanda 5,7 milyon kişi çalışıyor; çalışanların yüzde 80’i kadınlar. Onlar, kreşlerde, hastanelerde, bakım evlerinde çalışıyor ve ülkemizin birlikteliğini sağlıyorlar.

Federal Aile Bakanı olarak 3. maddeyi hayata geçirmek istiyorum; ne bundan az, ne de bundan fazla. Ben gerçek hak eşitliği için çalışıyorum; hem kadınlar hem erkekler için, her yerde.
 

Federal Almanya Cumhuriyeti Anayasası 3. Maddesi
 

(1) Bütün insanlar yasa önünde eşittir.

(2) Erkekler ve kadınlar eşit haklara sahiptirler. Devlet, kadın ve erkeklerin eşitliğinin gerçekten sağlanmasını teşvik eder ve mevcut dezavantajların giderilmesi için çaba gösterir.

(3) Cinsiyeti, soyu, ırkı, dili, yurdu ve kökeni, inancı, dini veya siyasi görüşleri dolayısıyla hiç kimse mağdur edilemez ve hiç kimseye imtiyaz tanınamaz. Hiç kimse engelliliği nedeniyle mağdur edilemez.

 

© www.deutschland.de

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here: