Przejdź do głównej zawartości

Artykuł 3: zasada równości

Minister ds. rodziny Franziska Giffey: „Kobiety potrafią wszystko. To jest fakt i żądanie.”

Franziska Giffey, 23.04.2019
Niemiecka minister ds. rodziny Franziska Giffey
Niemiecka minister ds. rodziny Franziska Giffey © Photothek

„Wszyscy ludzie są równi wobec prawa”, mówi art. 3 Ustawy Zasadniczej. Oraz: „Mężczyźni i kobiety są sobie równi”. O to drugie zdanie walczyły cztery twórczynie ustawy Zasadniczej. I znów kobieta pomogła mu nabrać wielkiego znaczenia: Erna Scheffler, pierwsza sędzia Federalnego Trybunału Konstytucyjnego. W 1953 roku przyczyniła się do podjęcia decyzji o zasadniczym znaczeniu, że kobiety i mężczyźni mają równe prawa w małżeństwie i rodzinie. Zniosła również przywilej posiadania przez męża ostatniego słowa w przypadku różnic zdań.

Wszyscy ludzie są równi wobec prawa.
Ustawa Zasadnicza Republiki Federalnej Niemiec, artykuł 3

Decyzje te doprowadziły do zmian w prawie małżeńskim, rodzinnym i prawie pracy, które poprawiły jakość życia wielu kobiet. Kobiety mają prawo wyborcze od 1919 roku, a od lat 70. ubiegłego wieku mogą iść do pracy bez zgody swoich mężów. W 1994 roku dodano wreszcie drugi ustęp artykułu 3. Od tego czasu zapewnienie prawdziwego równouprawnienia jest zadaniem państwa.

Dieses YouTube-Video kann in einem neuen Tab abgespielt werden

YouTube öffnen

Treści stron trzecich

Używamy technologii YouTube do osadzania treści, które mogą gromadzić dane o Twojej aktywności. Sprawdź szczegóły i zaakceptuj usługę, aby wyświetlić tę zawartość.

Otwórz deklarację zgody

Piwik is not available or is blocked. Please check your adblocker settings.

Dopóki nie zostanie osiągnięte równouprawnienie we wszystkich dziedzinach życia, nadal mamy przed sobą wiele pracy: kobiety otrzymują średnio o 21 procent* mniej wynagrodzenia brutto za godzinę pracy niż mężczyźni. Rzadziej zajmują stanowiska kierownicze. A 40 procent wszystkich kobiet w Niemczech doświadczyło przemocy fizycznej lub seksualnej. Angażuję się na rzecz dokonania zmian w tym zakresie.

*nieskorygowane zróżnicowanie wynagrodzenia ze względu na płeć

Pracuję na rzecz prawdziwego, obecnego wszędzie równouprawnienia kobiet i mężczyzn.
Niemiecka minister ds. rodziny Franziska Giffey

Mówię: „Kobiety potrafią wszystko - to jest zarówno fakt, jak i żądanie. Aby kobiety naprawdę potrafiły robić wszystko, warunki ramowe muszą być sprzyjające. Dlatego pracujemy nad ustawą o równym udziale kobiet i mężczyzn na stanowiskach kierowniczych oraz ustawą o przejrzystości płac. Walczę z przemocą wobec kobiet: przy okrągłym stole, wraz z krajami związkowymi i gminami, chcę zapewnić długoterminowe bezpieczeństwo finansowe schronisk dla kobiet, schronisk i placówek ambulatoryjnych dla kobiet, które ucierpiały z powodu przemocy. Ponadto jestem zaangażowana na rzecz podnoszenia wartości zawodów społecznych: zniesienie opłat za szkołę, wynagrodzenie dla uczących się zawodu, lepsza płaca i lepsze warunki pracy. W tym sektorze pracuje 5,7 miliona ludzi, 80% stanowią kobiety. Pracują w placówkach dziennej opieki nad dziećmi, szpitalach, stacjach opieki medycznej, zapewniając spójność naszego kraju.

Jako federalna minister ds. kobiet chcę ni mniej, ni więcej, tylko przede wszystkim wdrożyć artykuł 3. Pracuję na rzecz prawdziwego, obecnego wszędzie równouprawnienia kobiet i mężczyzn.
 

Ustawa Zasadnicza Republiki Federalnej Niemiec, artykuł 3
 

(1) Wszyscy ludzie są równi wobec prawa.

(2) Mężczyźni i kobiety mają równe prawa. Państwo wspiera faktyczne urzeczywistnienie równouprawnienia kobiet i mężczyzn oraz działa na rzecz usunięcia istniejących nierówności.

(3) Nikt nie może być dyskryminowany lub uprzywilejowany z powodu płci, pochodzenia, rasy, języka, kraju i pochodzenia narodowego, wyznania, poglądów religijnych lub politycznych. Nikt nie może być dyskryminowany z powodu niepełnosprawności.

 

© www.deutschland.de

You would like to receive regular information about Germany? Subscribe here: